23


 

1239168 iI4SGT

Ciklogramma maijam

06.05. - skrējiens “Rāzna – Mākoņkalns”, Ļipuški
08.05. - laureātu apbalvošanas pasākums, IP.
09.05. - vieglatlētika, Malta.
10.05. - māmiņdienai veltīts koncerts, Feimaņu KN.
14.05. - vieglatlētikas 4-cīņa, Malta.
17.05. - Pēdējais zvans, skola.
17.05. - “Berga foto”, skola.
21.05. - Rēzeknes novada izglītbas iestāžu bērnu un jauniešu “Tūrisma diena” , Sakstagals.
25.05. - Festivāls '”Latvju bērni danci veda”, Alūksne.
28.05. - festivāls “Otrā elpa”, Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā.
30.05. - dziesmu un deju diena, Viļāni.


lejupieldeKonkurss “Mūsu klases varoņi”

Jau trešo gadu pēc kārtas ARPC “Zeimuļs” organizē zīmējumu un stāstu konkursu. Tajā varēja piedalīties Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada 1.-4.klašu audzēkņi. Vienas klases skolēniem kopā bija jāuzzīmē zīmējums par tēmu “Mūsu klases varoņi” un kopā jāuzraksta stāsts par attēloto zīmējumā.

IMG 20190426 WA0004

Skolēnu teātra skate Audriņos

26. aprīlī Audriņu KN notika Rēzeknes novada izglītības iestāžu skolēnu teātru skate ar mērķi: veicināt skolēnu runas prasmes, talanta un spēju izkopšanu teātra mākslas jomā.

lejupieldeMazo talantu saiets

Ir atnācis pavasaris un kā katru gadu, arī šogad 5-6. gadīgo bērnu grupa “Saules stariņi” piedalījās Rēzeknes novada PII bērnu konkursā “Mazo talantu saiets”. Šogad tas notika 24. aprīlī Feimaņu KN. Uz pasākumu bija sabraukuši pirmsskolas vecuma bērni no vairākām novada skolām un bērnudārziem.