Feimau psk

Feimaņu pamatskola

Īss ieskats skolas vēsturē

1751.- 1810.g.- pie Feimaņu baznīcas sāk darboties draudzes skola (latv. un poļu val.)

1819.- 1862.g.- divgadīga latviešu un poļu skola.

1862.- 1900.g.- konkrētu ziņu nav

1900.-1941.g.- 6-gadīgā skola (latv. plūsma).

1941.-1949.g.- 7- gadīga divplūsmu skola.

Līdz 1958.g.- kurlmēmo skola.

1962.gadā - skola tiek pārdēvēta par 8- gadīgo skolu.

1964.gadā 25. janvārī- atklāj jauno tagadējo skolas ēku.

1988.g.- skola tiek pārdēvēta par Feimaņu pagasta pamatskolu.

                     


SKOLAS HIMNA

 

LIEPIŅA

Reizē ar bērniem no ielas stūra

Uz skolu maza liepiņa dodās.

Tā kurai nav strazdu būra,

Kurā bites vēl nesarodās.

 

                       

Piedziedājums

Liepiņa mācīsies gadus skaitīt,

No zariem zvirbuļus biedēt,

Mācīsies plaukt un septembri gaidīt,

Un ziemā kā ābele ziedēt.

                         

  

Liepiņai mazai galotnē zaļā

Zib lapa sārta, dzelteni brūna.

Liepiņa skatās, ceļš nu ir vaļā,

Arī viņai ver skolas vārtus.