2021./2022.mācību gadā
Skolotāji
 

Iveta Alika

sākumskolas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Valentīna Bartkeviča

matemātikas un fizikas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anna Deksne

logopēde

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aina Drikšņa

skolas direktore,

bioloģijas un ķīmijas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Emerita Klindžāne

pirmsskolas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diāna Laizāne mūzikas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Līga Gžibovska

pirmsskolas mūzikas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ernestīne Lapkovska

ģeogrāfijas un vizuālās mākslas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ingrīda Mežajeva

latviešu valodas un literatūras skolotāja

iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inita Otikova

informātikas un sākumskolas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raisa Piruško

angļu valodas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marija Smirnova

krievu valodas (svešvaloda),

vēstures skolotāja, bibliotekāre

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ilona Tjarvja

pirmsskolas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ineta Upeniece

mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) un sociālo zinību skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ivars Upenieks

sporta un mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotājs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.