2023./2024.mācību gadā

Skolotāji

Iveta Alika

sākumskolas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Valentīna Bartkeviča

matemātikas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anna Deksne

logopēde

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aina Drikšņa

skolas direktore, ķīmijas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Līga Gžibovska

 mūzikas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ernestīne Lapkovska

ģeogrāfijas, bioloģijas un vizuālās mākslas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ingrīda Mežajeva

latviešu valodas un literatūras skolotāja

iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inita Otikova

sākumskolas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raisa Piruško

angļu valodas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Valdis Sniķeris

fizikas un inženierzinību skolotājs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marija Smirnova

krievu valodas (svešvaloda), vēstures skolotāja, bibliotekāre

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ilona Tjarvja

pirmsskolas skolotāja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ineta Upeniece

mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) un sociālo zinību skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ivars Upenieks

sporta un mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotājs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.