Skolā piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:

1.   Pamatizglītības programmu

(izglītības programmas kods 21011111);

2.   Pirmsskolas izglītības programmu

(izglītības programmas kods 01011111);

3.   Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

(izglītības programmas kods 21015811);

4.   Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

(izglītības programmas kods 21015611).