Skolā piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:

1.   Pamatizglītības programma

(izglītības programmas kods 21011111);

2.   Pirmsskolas izglītības programma

(izglītības programmas kods 01011111);

3.   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

(izglītības programmas kods 21015811);

4.   Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

(izglītības programmas kods 21015611).