Pulciņu darba grafiks 2022./2022. mācību gadam

N.p.k.

Pulciņš

Nodarbību laiks

Pulciņa vadītājs

1.

Bērnu popgrupa “Zvārgulīši”

1.-9.klasēm

Cetrurtdiena –

7., 8.stunda

D. Laizāne

2.

Moderno deju pulciņš “ Dejotprieks”

1.-3. klasēm

Otrdiena –

6., 7.stunda

I. Alika

3.

Vides izglītības pulciņš“ Izzini dabu”

5.-9. klasēm

Piektdiena –

7., 8.stunda

E. Lapkovska

4.

Zīmēšanas pulciņš “Izzini skaisto”

5.-9. klasēm

Trešdiena – 7.,8.stunda

E. Lapkovska

5.

Sporta spēļu pulciņš “ Ašie eži”

5.-7. klasēm

Piektdiena – 6.,7.,8 stunda

I. Upenieks