Pulciņu darba grafiks 2020./2021. mācību gadam

N.p.k.

Pulciņš

Nodarbību laiks

Pulciņa vadītājs

1.

Bērnu popgrupa “Zvārgulīši”

2.-8.klasēm

Piektdiena – 7., 8.stunda

L. Gžibovska 

2.

Teātris “ Elles ķēķis”

5.–9. klasēm

Pirmdiena – 8., 9.stunda

I. Mežajeva

3.

Moderno deju pulciņš “ Dejotprieks”

2.-5. klasēm

Otrdiena –7., 8.stunda

I. Alika

4.

Vides izglītības pulciņš“ Izzini dabu”

5.-9. klasēm

Piektdiena – 7., 8.stunda

E. Lapkovska

5.

Zīmēšanas pulciņš “Izzini skaisto”

5.-9. klasēm

Otrdiena – 8.stunda

Ceturtdiena - 8.stunda

E. Lapkovska

6.

Sporta spēļu pulciņš “ Ašie eži”

5.-9. klasēm

Piektdiena – 6.,7.stunda

I. Upenieks

7.

Rokdarbu pulciņš “Rokdarbnieces”

5.-9. klasēm

Trešdiena – 7.,8.stunda

I. Upeniece

8.

Rokdarbu pulciņš “Čaklās rokas”

2.-4. klasēm

Ceturtdiena - 6.stunda

I. Otikova