Pulciņu darba grafiks 2019./2020. mācību gadam

N.p.k.

Pulciņš

Nodarbību laiks

Pulciņa vadītājs

1.

Bērnu popgrupa 1.-8.klasēm

“ Zvārgulīši”

Trešdien – 8. stunda

Piektdien – 8.stunda

V. Kruste

2.

Teātris 5. – 9. klasēm

“ Elles ķēķis”

Pirmdien – 8. stunda

Ceturtdien -  8. stunda

I. Mežajeva

3.

Tautas deju pulciņš 1.-3. klasēm

“ Dancarīši”

Otrdien –7., 8. Stunda

Ceturtdien -  7. stunda

I. Alika

4.

Vides izglītības pulciņš 5.-9. klasēm

“ Izzini dabu”

Otrdien – 8. stunda

Ceturtdien -   8. stunda

E. Lapkovska

5.

Teātris 2.-4. klasēm

“ Spēlmanīši”

Trešdien – 6.,7. stunda

I. Reinika

6.

Zīmēšanas pulciņš   5.-9. klasēm

“ Izzini skaisto”

Piektdien –7., 8. stunda

E. Lapkovska

7.

Sporta spēļu pulciņš 5.-9. klasēm

“ Ašie eži”

Pirmdien – 7. stunda

Piektdien – 6.,7. stunda

I. Upenieks

8.

Rokdarbu pulciņš 5.-9. klasēm

“ Rokdarbnieces”

Trešdien – 7.,8. stunda

I. Upeniece

9.

Rokdarbu pulciņš 3.-4. klasēm

“Čaklās rokas”

Ceturtdien -  6. stunda

I. Otikova