Ārpusstundu pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam

N.p.k.

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

Piezīmes

1.

Zinību diena

01.09.

I. Alika

2.

Drošības nedēļa

21-25. 09

Kl. audz.

3.

Pārgājienu - ekskursiju diena

septembris

Kl. audz.

4.

Skolotāju diena

02.10.

I. Mežajeva

skolēnu līdzp.

5.

Latvijas mēnesis

01.-31.11.

Kl. audz.

6.

Konkurss “Mana Latvija”

novembris

M. Smirnova

IP 20.11.

7.

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums

17.11.

I. Alika

8.

Konkurss “Mini mīkliņu”

decembris

I. Otikova

IP 08.12.

9.

Adventes 1. svecītes iedegšana

30.11.

I. Upeniece

10.

Ziemassvētku pasākums

18.12.

2.-4. kl.

V. Kruste

11.

Ziemassvētku pasākums

18.12.

6.–9. kl.

E. Lapkovska

12.

Skatuves runas konkurss

februāris

I. Alika

13.

Lieldienas

06.04.

E. Klindžāne

14.

Lielā talka

aprīlis

Kl. audz.

15.

Pasākums veltīts Mātes dienai

08.05.

V. Bartkeviča

R. Piruško

16.

Pēdējais zvans      

14.05.

I. Mežajeva

17.

Pārgājienu – ekskursiju diena

maijs

Kl. audz.

18.

Sporta diena

28.05.

I. Upenieks

19.

Skolas Laureāts

31.05.

A. Drikšņa

20.

Izlaidums          

jūnijs

I. Mežajeva

Korekcijas: