Ārpusstundu pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam

N.p.k.

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

Piezīmes

1.

Zinību diena

03.09.

I. Alika

2.

Drošības nedēļa

21. - 28. 09.

Klašu audzinātāji

3.

Pārgājienu - ekskursiju diena

26.09.

Klašu audzinātāji

4.

Skolotāju diena

05.10.

I. Mežajeva

5.

Rudens talka

17.10.

Klašu audzinātāji

6.

Konkurss “Mana Latvija”

20.11.

M. Smirnova

IP 21.11.

7.

Latvijas Republikas 100. gadadienai veltīts pasākums

16.11.

V. Kruste

8.

Konkurss “Mini mīkliņu”

07.11.

I. Otikova

IP 12.12.

9.

Adventes 1. svecītes iedegšana

03.12

I. Upeniece

10.

Jaungada eglīte

21.12.

2 - 4. kl. I. Reinika

6. – 9. kl. E. Lapkovska

11.

Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”

21.02.

I. Mežajeva

12.

Lieldienas

22.04.

E. Klindžāne

13.

Skolas jubileja

27.04.

Skolotāju kolektīvs

14.

Pasākums veltīts Mātes dienai

10.05.

V. Bartkeviča

R. Piruško

15.

Pēdējais zvans

17.05.

I. Alika

16.

Pārgājienu – ekskursiju diena

29.05.

Klašu audzinātāji

17.

Sporta diena

30.05.

I. Upenieks

18.

Skolas laureāts

31.05.

A. Drikšņa

19.

Izlaidums

__.06.

I. Alika

Korekcijas:

*Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums sekot informācijai!

** Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti skolas un novada pašvaldības mājaslapās un informatīvajā izdevumā «Feimaņu Zvans».