file40780339 e8fd0147Izglītības pasākumu plāns OKTOBRIM

01.10. - peldēšanas nodarbības 2.klasei, Rēzeknes 5.vidusskola.

02.10. – skolotāju diena, skola.

05.10.-11.10. –Labo darbu nedēļa.

06.10. – programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros mācību brauciens uz Līvāniem 2.-5.klasēm.

08.10. – volejbols, Adamova, Bērzgale.

15.10. - peldēšanas nodarbības 2.klasei, Rēzeknes 5.vidusskola.

16.10. – olimpiāde latviešu valodā 7.-8.klasēm, IP.

16.10. – programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros mācību brauciens uz Siguldu 6.-9.klasēm.

19.10. – 23.10. – skolēnu rudens brīvdienas.

29.10. - peldēšanas nodarbības 2.klasei, Rēzeknes 5.vidusskola.

sweetautumn

Apsveicam Feimaņu pamatskolas skolnieces

Jeļizavetu Gusarevu ar 1. vietu Viļānu novada skrējienā U-16 grupā 1000 m skrējienā;

Olgu Dobrecovu ar 2. vietu Viļānu novada skrējienā U-14 grupā 1000 m skrējienā;

Evitu Kalnišu ar 1. vietu Viļānu novada skrējienā U-12 grupā 1000 m skrējienā.

Viļāni

28.09.2020.


 

sweetautumnAPSVEICAM Feimaņu pamatskolas 3 komandas ar sasniegumiem rudens krosa stafetēs -

Madaru Kancāni, Karolīnu Zasovu, Evitu Kalnišu ar 2.vietu meiteņu stafetē 3x500m 2009.dz.g. un jaunāki vecuma grupā;

Olgu Dobrecovu, Nikolu Tarasovu, Kevinu Ameļko, Dmitriju Dobrecovu ar 2. vietu jauktajā stafetē 4x800m 2007.-2008.dz.g. vecuma grupā;

Jeļizavetu Gusarevu, Mārīti Oborenko, Vitāliju Dobrecovu, Artūru Vilcānu ar 3.vietu jauktajā stafetē 4x1000m 2005.-2006.dz.g. vecuma grupā.

Kaunata 22.09.2020. 


taudejani2

Meža ekspedīcija

Visām Latvijas skolu 6. klasēm radusies veselīga iespēja apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā - AS Latvijas valsts mežu rīkotajās ekspedīcijās! Meža ekspedīcijas organizē ar mērķi vairot skolēnu izpratni par mežu būtisko lomu Latvijā un pasaulē klimata pārmaiņu mazināšanā. Arī Feimaņu pamatskolas 6.klases skolēni piedalījās šajā pasākumā, kurš notika Rēzeknes novada Taudejāņu mežā. Skolēniem bija iespēja savām acīm redzēt un rokām, kājām izmēģināt, ko nozīmē meža kopšana un kāda ir tās loma mūsu ikdienā.

september

Izglītības pasākumu plāns SEPTEMBRIM

01.09.- Zinību diena.

03.09. – Slimību profilakses un kontroles centra lekcija 5.-6.klašu izglītojamajiem “Roku mazgāšana”, skola.

15.09. - futbols 6.-9.klasēm, Malta.

18.09. - futbols 4.-6.klasēm, Malta. 

21.09.-25.09. – drošības nedēļa skolā.

22.09. – rudens krosa stafetes, Kaunata.

24.09. - peldēšanas nodarbības 2.klasei, Rēzeknes 5.vidusskola.