15.-6.gad. bērnu pirmsskolas grupas aktivitātes

   Lai gan sākumskolas un pamatskolas klašu skolēni pašlaik mācās attālināti, pirmsskolas grupas bērniem ir vienreizēja iespēja apmeklēt skolu un mācīties visiem kopā - klātienē.

IMG 20210302 122038Viena diena no ”Ežuku” dzīves.

(īss ieskats 3.-4.gad. bērnu rotaļgrupas darbā)

     Labrīt rotaļu grupiņa “Ežuki”!

     Grupiņas durvis atveras pēc plkst. 8.00 no rīta. Vēl mazie, bet jau tik “lielie” draugi salasās kopā ap plkst. 9.00 un tad var sākties mūsu lielie darbi.

2021. mācību gada pavasara brīvlaika datumi skolēniem | Mammām un TētiemSkolēnu pavasara brīvdienas no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam.


IN MEMORIAM:

vija 

VIJA KRUSTE

(26.08.1984. - 27.02.2021.) 

 

Balts eņģelis atnāca sapnī

Un aiznesa tevi sev līdz.

Tai baltajā, baltajā naktī

Kur nesāp, kur nesalst, kur silts.

                           /A. Mūrniece/

   2021.gada 27.februārī 36 gadu vecumā pa mūžības ceļu ir aizgājusi Feimaņu pamatskolas mūzikas skolotāja Vija Kruste.

   Beigusi Feimaņu pamatskolu, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, atgriezusies savā dzimtajā skolā kā mūzikas skolotāja un nostrādājusi13 gadus.

   Vija bija gādīga un atsaucīga klases audzinātāja, ievadīja skolēnus mūzikas pasaulē.

   Vijas dzīvē svarīga bija ģimene. Dziļi sirdī mita mīlestība pret saviem vecākiem, vīru, dēlu, brāļa ģimeni.

   Likteņa lēmumu vairs nav iespējams grozīt, paliks tikai vārdi, kas nepateikti, atmiņas, kas aizkustina dvēseli…

   Kolēģiem prātā un sirdī Vija paliks kā labsirdīga, izpalīdzīga, prasīga, atsaucīga.

   Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību sakarā ar lielo zaudējumu un esam kopā ar Vijas Krustes ģimeni, piederīgajiem, draugiem un kolēģiem viņu pāragri mūžībā pavadot.

   Lai gaišs un viegls ir mūžības ceļš!

                                                                                                    Feimaņu pamatskolas kolektīvs

pumpursFeimaņu  pamatskolā

2020./2021. mācību gadā Feimaņu pamatskolā turpinās izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu.