janvaris

Ciklogramma februārim

01.02. – matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm, IP.

04.02. – peldēšanas nodarbība 2.klasei, Rēzeknes 5. vidusskola.

04.02. – olimpiāde dabaszinības 9.-10.klasēm.

05.02. – olimpiāde ķīmijā 9.-12.klasēm.

06.02. – basketbols “Oranžā bumba”, Malta.

07.02. – starpdisciplinārā radošo darbnīcu diena “Nāc, meklē, piedalies!”, Tiskādu vsk.

07.02. – KAA pasākums “Būvē savu karjeru pats!”, Dricānu vsk, Sakstagala Jāņa Klīdzēja psk.

09.02. - brauciens uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

11.02. – peldēšanas nodarbība 2.klasei, Rēzeknes 5. vidusskola.

12.02. – skolēnu skatuves runas un mazo formu konkurss (mazākumtautību), IP.

13.02. – KAA pasākums “Meistarklase “Svētku do-mi-no”” Nautrēnu vsk, Makašānu amatu vsk.

13.02. – Ēnu diena.

14.02. – distanču slēpošana, Ilzeskalns.

14.02. – vokālo ansambļu skate “Balsis”, IP.

15.02. – matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm, IP.

18.02. – peldēšanas nodarbība 2.klasei, Rēzeknes 5. vidusskola.

19.02. – skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss, IP.

20.02. – olimpiāde ģeogrāfijā 9.-12.klasēm.

20.02. – KAA pasākums “Topi par meistaru!”, Kaunatas vsk, Adamovas spec. int-psk.

21.02. – KAA pasākums “Pielaiko profesiju!”, Feimaņu pamatskola, Maltas vsk.

22.02. – rotaļa “Tautas bumba, Malta.

22.02. – “Rēzeknes novada gada balva”, Bērzgales KN.

23.02. - brauciens uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

25.02. - peldēšanas nodarbība 2.klasei, Rēzeknes 5. vidusskola.

25.02. – KAA pasākums “Topi par meistaru!”, Rēznas psk, Makašānu amatu vsk.

26.02. – KAA pasākums “Esi līderis karjerā un dzīvē!, Kaunatas vidusskola.

26.02. – erudīcijas spēle vidusskolēniem “Latvijas māksla”, 2.spēle “kino un teātris”, IP.

28.02. – Ziemeļlatgales tradicionālās dejošanas, skalu lekšanas, kadriļu un dvieļu deju konkursi, rotaļu programmas “vedam danci2019”pusfināls, Sprūževas KN.

 

Sīkāka informācija par kunkursu pieejama šeit--> https://tirailatvijai.lv/makulaturas-vaksanas-konkurss/

makulatura


 

afisa30012019


 

IMG 0798

Ziemassvētku laiks visus ielīksmo, 
Bērnu dziesmas tik priecīgi skan .
Šis laiks māca mīlēt un dāvanas dot .
Šis laiks dāvā prieku, māca izstarot to.

21.decembrī Feimaņu pamatskolā notika pasākums “Ziemassvētki nāk!” pirmsskolas un sākumskolas skolēniem, kurā tika ieskandināti tuvojošie svētki un tika radīta svētku noskaņa gan sev, gan citiem skolas biedriem un vecākiem, kuri bija ieradušies uz pasākumu.

galerijasxmas4