galerijasgudribas puce1Par labām un teicamām sekmēm, noslēdzot 2021./2022.m.g. 1. semestri, atzinības rakstu saņēmuši sekojoši Feimaņu pamatskolas skolēni:

3.klase - Maikls Arlovskis, Darja Čerņavka, Edgars Gorins, Elīna Lisovska;

5.klase - Madara Kancāne;

6.klase - Vitālijs Jermakovs, Evita Kalniša, Gabriella Smane;

7.klase - Anna Marija Elksne, Eva Kužma, Agris Šmaukstelis, Vitolds Vilcāns;

9.klase - Kitija Ameļko, Jeļizaveta Gusareva, Santa Vaidere.


sniega virs

 

 

 

 

Klusi un nemanot pienākuši Ziemassvētki. Skolā atbilstoši situācijai valstī šie svētki noris mazliet neierastāk salīdzinājumā ar citiem gadiem. Skolēni svētkus var atzīmēt tikai savā klases kolektīvā, arī 9. klase.

SIA ,,ALAAS’’ Konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’

Mērķis: Iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā. Veicināt dabas resursu saglabāšanu.

Feimaņu pamatskola organizēja otrreizējo materiālu ( PET pudeļu un HDPE iepakojuma un pudeļu) vākšanas akciju "Sāc ar sevi!" no 2021. gada septembrim līdz 2021. gada 30. novembrim.

Minimālais apjoms, kas izglītības iestādei jāsavāc, lai varētu piedalīties konkursā, bija 7m3  saplacinātas PET pudeles un HDPE iepakojums.

2021.gada 5.decembrī SIA ,,ALAAS’’ organizēja otrreizējo materiālu izvešanu. Savāktā materiāla svēršana notika sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, sastādot svēršanas aktu.

Konkursa uzvarētāji tika noteikti kategorijā – pēc visvairāk savāktā otrreizējā materiāla daudzuma kilogramos.

Visi konkursa dalībnieki tika apbalvoti ar pateicības rakstiem un piemiņas balvām par dalību konkursā.

allas1


 

Skolotāja Inita Otikova - metodisko izstrādņu neklātienes konkursa laureāts!

2021./2022.m.g. sākumā tika izsludināts Rēzeknes novada pašvaldības vispārizglītojošo mācību iestāžu pedagogu metodisko izstrādņu neklātienes konkurss “Ikdienā arī ir zelts, tikai atroc!” (Aspazija). Konkursa mērķis: veicināt Rēzeknes novada pedagogu radošo pašizteikšanos un novitāšu iedzīvināšanu izglītības procesā, popularizējot savu profesionālo un inovatīvo darbību.

Konkursa 6 dalībnieki pārstāvēja pedagogus pamatizglītības posmā no Maltas vidusskolas, Tiskādu vidusskolas, Verēmu pamatskolas un Feimaņu pamatskolas, piedāvājot savu pieredzi āra nodarbību vadīšanā, attālināto mācību nodrošināšanā un starpdisciplināro sadarbību.

Konkursa forma: neklātiene, tiešsaiste. Vērtēšana: Idejas oriģinalitāte, aktualitāte un mūsdienīgums, konkrētība (sasniedzamais rezultāts, uzdevumi, atgriezeniskā saite) un izmantojamība (ideju var izmantot dažādos kontekstos, dažādos mācību priekšmetos.)

Novembra sākumā tika organizēta metodisko izstrādņu prezentācija, novērtēšana un ar diplomiem un naudas balvām atbalstīti labākie darbu autori. Laureātu vidū ar tematiku - āra nodarbība “Pavasaris Feimaņos” (4.-6.kl.) iekļūst arī Feimaņu pamatskolas skolotāja Inita Otikova.

Apsveicam labās prakses popularizētāju! Apkopotie pedagogu metodiskie darba pieredzes materiāli tiks publicēti Rēzeknes novada pašvaldības informatīvajā portālā.

Informāciju par pedagogu metodisko izstrādņu konkursu apkopoja skolas direktore A. Drikšņa


lejupielde1

Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” katrs 1.klasnieks saņems dāvanu

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” ietvaros, visiem pirmklasniekam (no 22.novembra līdz 3.decembrim) ir sarūpējusi dāvaniņu.

LBB šajā akcijā piedalīsies jau 8. gadu. Eiropas Savienības dalībvalstīs šī akcija notiek ik gadu novembra trešajā piektdienā. Arī Latvijā, pirms Covid-19 pandēmijas, biškopji devās uz skolām un bērnudārziem, lai izglītotu bērnus un jauniešus par biškopības profesiju, biškopības produktiem un to vērtīgajām īpašībām uzturā un veselības stiprināšanā.

Ņemot vērā pašreizējo ārkārtas situāciju valstī, kad nav iespējams apmeklēt izglītības iestādes klātienē, LBB jau otro gadu ir sarūpējusi pārsteiguma dāvaniņu visiem pirmklasniekiem.

Kā mērķauditorija tika izvēlēta 1. klase, jo uzsākot jaunas ikdienas gaitas, bieži vien bērniem rodas stress, kas padara ikdienu bažīgāku, krītas imunitāte. Līdz ar to biškopji grib iepriecināt pirmklasniekus ar saldām, veselīgām un izglītojošām dāvaniņām. Katrs bērns saņems salmiņu ar medu un grāmatzīmi/lineālu. Kā arī, apmeklējot LBB mājaslapu www.medus.lv, varēs noskatīties informatīvi izklaidējošu filmiņu par bitēm un medu.