Ar audzinātājas, deju skolotājas un mūzikas skolotājas palīdzību audzēkņi bija sagatavojuši vairākus priekšnesumus. Visiem ļoti patika deja ‘’Kukainīšu ballīte’’ pirmsskolas bērnu izpildījumā. Audzēkņi lasīja dzejoļus par savām mīļajām rotaļlietām, dziedāja dziesmiņas. Arī vecāki tika iesaistīti rotaļās.

Pie bērniem bija atnākusi Pepija Garzeķe, kura ļoti vēlējās iet 1.klasē, bet vēl nezināja burtus un neprata skaitīt. Audzēkņi saņēma dāvanas gan no Pepijas, gan no skolotājām.

Pēc tam visi pulcējās pie svētku galda, kuru bija sarūpējuši bērnu vecāki.

No vecāku puses izskanēja mīļi un sirsnīgi pateicības vārdi.

Lai bērniem pavadītais laiks pirmsskolā paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums! Veiksmīgas skolēnu gaitas!

Pirmsskolas skolotāja Emerita Klindžāne

4.jpeg5.jpeg6.jpeg7.jpeg8.jpeg