salsIzglītības pasākumu plāns FEBRUĀRIM

04.02. – ķīmijas olimpiāde 9.-12.klasēm.

05.02. – skolas pašpārvalžu parlamenta sapulce, IP.

05.02. – skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss, IP.

06.02. - skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss, IP.

07.02. – programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros filmas “Dvēseļu putenis” skatīšanās, Latgales vēstniecībā “GORS” Rēzeknē.

12.02. – vokālo ansambļu skate “Balsis”, IP.

14.02. – matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm, IP.

14.02. - tautas deju kolektīvu mēģinājums, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Dricānu KN.

18.02. – rotaļa “Tautas bumba”, Malta.

20.02. - diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei, skola.

21.02. – tautas deju skate, Bērzgale.

20.02. - diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei, skola.

25.02. – Meteņu svinības, skola.

28.02. - Ziemeļlatgales pasākuma “Vedam danci 2020”pusfināls, Sprūževas KN.

28.02. – Jaunatnes gada balvas ceremonija, IP.

piespraudeMakulatūras vākšana Feimaņu pamatskolā notiks līdz 10.februārim.


pumpursFeimaņu  pamatskolā

     2019./2020. mācību gadā Feimaņu pamatskola iesaistījās projekta "PuMPuRS" darbībā. Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu. Projekta ietvaros I. mācību semestrī tika sniegts atbalsts  8 (astoņiem)  Feimaņu pamatskolas skolēniem. Katram skolēnam  tika  izveidoti  individuālie plāni, kas saskaņoti gan ar skolas administrāciju, pedagogiem, gan arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuri viņiem grūtāk padodas. Skolotāji centās atrast dažādas mācību metodes, kuras veicināja rezultātu uzlabojumus vairākos mācību priekšmetos. Klases audzinātāju  konsultācijas palīdzēja vairākiem skolēniem veidot pozitīvu mācību motivāciju, uzlabojot saskarsmes prasmes, samazināt kavējumus. Individuālais darbs ir pozitīvi ietekmējis izglītojamā darbu stundu laikā, uzlabojās uzvedība un radās lielāku pārliecību par sevi, uzabojās mācību sasniegumi. Skolēniem patika strādāt projekta “Pumpurs” ietvaros. Arī II.semestrī turpināsim strādāt pie šī projekta, iesaistot arī citus skolēnus.

Projekta "PuMPuRS" koordinatore Feimaņu pamatskolā Ernestīna Lapkovska


 

janvarisIzglītības pasākumu plāns JANVĀRIM

13.01. – latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm, IP.

14.01. – informātikas olimpiāde, Rēzeknes 1.VĢ.

15.01. – KAA pasākums “Kā atrast savu ceļu jeb mana vērtība darba tirgū”, Maltas un Kaunatas vsk.

17.01. – olimpiāde fizikā 9.-12.klasēm.

21.01. – florbols, Dricānu vsk.

24.01. – tautas deju kolektīvu (3.-6.klases) mēģinājums, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, IP.

27.01. – basketbols, Dricānu vsk.

31.01. – olimpiāde matemātikā 9.-12.klasēm, IP.

IMG 2401Ziemassvētku pasākums

Ik gadu katrs skolēns gaida Ziemassvētku pasākumu, jo tas vienmēr ir īpašs – ar gatavošanos svētkiem, ar satraukumu, ar pēdējiem kontroldarbiem un rezultātiem sekmju lapās. Tik ļoti gribas balto sniedziņu, pa kuru, lielo dāvanu maisu nesdams, nāk Ziemassvētku vecītis. Viss jau bija – skaists pasākums, ieradās pats vecītis, tikai sniedziņš izpalika, bet tas nekas – to balto dvēseles sniegu radījāt jūs paši – ar dziesmām, dejām un spožo teātra spēli…

19.decembrī pirmsskolas un sākumskolas skolēni piedalījās Ziemassvētku pasākumā. Ar pozitīvām emocijām un dzirkstošu prieku rotāti aizvadīts Ziemassvētku pasākums skolā. Tika skandēti Ziemassvētku dzejoļi, popgrupas meitenes izpildīja dziesmas. “Noskaņa” un “Kā dāvana.” Pirmsskolas bērni, skanīgiem zvaniņiem skanot, arī izpildīja dziesmas “ Zvaniņš” un “Snieg.” Teātra pulciņa “Spēlmanīši” dalībnieki iestudēja un parādīja jautru izrādi “Ziemassvētku burvestības”, kurā kaķēns (Evita Kalniša), lapsa (Gabriella Smane), vāverīte (Madara Kancāne) un zaķis (Vitālijs Jermakovs) vēlējās atgriezt Ziemassvētkus un Ziemassvētku vecīti. Ar burvju spēku, tas viņiem patiešām arī izdevās, bet to viņiem palīdzēja izdarīt arī rūķīši un sniegpārsliņas. Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu ieradās mūsu skolā, lai sveiktu visus bērnus.

Skolas direktore visus apsveica un pasniedza pateicības rakstus centīgākajiem 2.- 4. klašu skolēniem par labām un teicamām sekmēm mācībās.

Pasākuma turpinājumā visi skolēni piedalījās dažādās jautrās rotaļās un atrakcijās.

Paldies visiem, kas palīdzēja organizēt šo svētku pasākumu. Pateicība vecākiem par sapratni un līdzi dzīvošanu. Lai mums visiem svētīgs, darbīgs un veiksmīgs Jaunais 2020. gads!


Skolotāja Ināra Reinika