piespraude7.-9. klašu skolēni turpina mācības attālināti!

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 624 ,,Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai””

-         No 26. oktobra līdz 13. novembrim mācības 7.-9. klasēm notiek attālināti;

-         No 26. oktobra līdz 13. novembrim interešu izglītības (pulciņu) nodarbības 7.-9.klasēm notiek attālināti.