Nodarbību cikls vecākiem un bērniem "Izproti sava bērna bailes" - 12 nodarbību cikls bērniem un vecākiem negatīvas pieredzes mazināšanai

Dzīvē ne vienmēr viss notiek kā skaistā grāmatā. Katram no mums kādreiz nākas saskarties ar grūtībām, pārdzīvojumiem, nelaimēm, kurām nereti nespējam saskatīt nedz sākumu, nedz galu. Bieži tas dzen mūs izmisumā, mēs izjūtam neciešamas sāpes un bailes, reizēm arī biedējošas dusmas. Kā arī bērni piedzīvo traumatiskus notikumus,piemēram, vardarbību, tuvinieka nāvi, nelaimes gadījumus,konfliktus, šķiršanos ģimenē un daudzus citus traumatiskus notikumus. Daži spēj būt ļoti izturīgi un pašpietiekami traumatiskās pieredzes pārstrādē, bet citi - piedzīvo spēcīgus pēctraumas simptomus (dusmas, neadekvātas emocionālas reakcijas, šoks, noliegums, garastāvokļa svārstības, kauns, vaina, bezcerība, apjukums, nespēja veidot kontaktu ar apkārtējiem, agresija, sāpes, murgi, tiki, enurēze un citi simptomi.), kas var būt ļoti nopietni un ilglaicīgi. Ikvienam dzīvē traumatiskā pieredze paaugstina risku fiziskām un psiholoģiskām problēmām, kā arī deviantai uzvedībai.

Programma „Izproti sava bērna bailes” ir piemērota bērniem ar jebkuru traumatisku pieredzi, palīdz novērst uzmācīgās atmiņas un intensīvās emocijas, palīdz novērst uzvedības problēmas, uzlabo sociālās kompetences, palīdz atjaunot savstarpējo uzticēšanos, uzlabo vecāku prasmes un savstarpējās attiecības ar bērniem.

Rēzeknes novada pašvaldības psiholoģe Ilona Žabo un sociālā pedagoģe Lilija Šodnaka organizē grupu vecākiem un bērniem negatīvas pieredzes mazināšanai "Izproti sava bērna bailes".

Lai pieteiktos nodarbībām, jāsūta pieteikums uz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai jāzvana pa tālr. Lilija Šodnaka t. 28317554, Ilona Žabo t.26191979 

 

Kā atbalstīt bērnu mācībās?

Dārgie vecāki!

Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā. 

Neapmierina bērna atzīmes

Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.

Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam

Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī - vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais “Es mācos!” ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.

Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu

Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

 

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!

 

piespraude31.martā plkst.14.00 Feimaņu pamatskolā vecāku sapulce.

Dienas kārtībā:

1. "Par bērnu vecāku tiesībām, pienākumiem un atbildību" - A.Dundure.

2. Par videonovērošanu skolas telpās un teritorijā - A.Drikšņa

3. Skolas padomes sastāva vēlēšanas.


 

Noderīga informācija vecākiem

zalais

Paziņojums!

Feimaņu pamatskola pieteikusi dalību makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”

2015./2016. m.g.