s dsc 1463rjpgPasākumu plāns februārim

 

4.februāris – kursi klašu audzinātājiem „ Mūsdienu radītie izaicinājumi un risinājumi bērnu un pusaudžu audzināšanā”, IP.

5.februāris – basketbols „Jauno basketbolistu kauss”, Jaunstrūžāni.

7.-8. februāris –Balvu vilka turnīrs teātra sportā, Balvu Valsts ģimnāzija.

11.februāris – olimpiāde ķīmijā 9.klasei, IP.

12.februāris – telpu futbols (8-12.klase), Kalnezeri, Bērzgale.

14.februāris – tautas deju 5.-9.klašu kolektīvu sadancis, Dricāni.

15.februāris – mūžizglītības seminārs „ Runas prasmes saziņā”, IP.

18.februāris – „Oranžā buma” basketbols, Adamova.

21. februāris – olimpiāde matemātikā 5.-8.klasei, IP.

21. februāris – mūsdienu deju konkurss, Rēzeknē.

21.februāris - skatuves runas konkurss „Zvirbulis”, literāro kompozīciju konkurss.

25.februāris – slēpošana, Ilzeskalns.

25.februāris – seminārs sākumskolas skolotājiem „Microsoft programmu iespējas mācību procesa pilnveidošanai” Rēzeknē.

26. februāris – telpu futbols (6.-7.klasei), Bērzgale.

27. februāris – Rēzeknes un Viļānu novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, Rēzeknē.

28.februāris – vides izziņas konkurss „iepazīsti vidi!” un vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”, IP.

 

MAZS, BET DARBU PAVEICU,

VISUS BURTUS PAZĪSTU.

 bece

CIENĪJAMIE SĀKUMSKOLAS UN PIRMSSKOLAS

SKOLĒNI UN SKOLOTĀJI!

IELŪDZAM JŪS UZ

ĀBECES

SVĒTKIEM

KAS NOTIKS 2014. GADA 31.JANVĀRĪ PLKST. 13.00

 

1. KLASES SKOLĒNI UN AUDZINĀTĀJA

 

sweetautumnApsveicam Nadeždu Afanasjevu 

ar 3.vietu Rēzeknes un Viļānu novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 9.klasei (20.01.2014.)


 

 origin Siluets-8 

Skolēnu ievērībai!

 

Sākot ar š.g. 20.janvāra kultūras nama JIC „Kastanītis” telpās uz ārpusstundu aktivitātēm otrdienās, trešdienās un piektdienās tiek aicināti tie 1.-9.klašu skolēni, kuriem laika periodā no plkst. 12.10 līdz 15.30 ir beigušās mācību stundas, pulciņu un fakultatīvu nodarbības skolā un ir interese par saturīga brīvā laika pavadīšanu līdz reisa autobusu pienākšanas laikam.

Vēlama iepriekšējā pieteikšanās pie K.Tarandas t.:25428500

 

Piebilde: mācību stundu un nodarbību laikā aktivitāšu JIC „Kastanītis” telpās apmeklēšana ir aizliegta!                   

 


 

 janvaris    PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIM

 

3.janvāris - seminārs sporta skolotājiem

6.janvāris - pirmā mācību diena II semestrī

8.janvāris – PII vadītāju izbraukuma seminārs uz Ludzu

10.janvāris - vides projektu olimpiāde, IP

15.janvāris- tautas deju kolektīvu vadītāju seminārs, IP

20.janvāris - latviešu valodas un literatūras olimpiāde

21.janvāris - kursi klašu audzinātājiem "Mūsdienu radītie izaicinājumi un risinājumi bērnu un pusaudžu audzināšanā, IP

23.janvāris - skolu kauss "Oranžā bumba" basketbolā Adamovā (zēniem), Bērzgalē (meitenēm)

31.janvāris - Ābeces svētki