puke Pasākumu plāns aprīlim

2.aprīlis – kombinētā olimpiāde 4.klasei, IP.

3.aprīlis – stafete „Drošie un veiklie”, Adamovā.

3.aprīlis – skolu direktoru un PII vadītāju pieredzes apmaiņas brauciens un Līvānu novadu.

8.aprīlis – tautas deju skolotāju seminārs.

9.aprīlis – Rēzeknes novada direktoru vietnieku vizīte Smiltenes novadā.

10.aprīlis – Seminārs interešu izglītības skolotājiem, Globālās attīstības tendences jauniešu interešu attīstība”, Zeimuļs.

11.aprīlis – seminārs direktoru vietniekiem, ārpusklases darbā. Teātra pulciņa vadītājiem, IP.

14. – 17.aprīlis – projektu nedēļa, skola.

24.aprīlis – sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Bausku.

25.- 26.aprīlis – kursi „ Mācīšanās un domāšanas prasmju attīstīšana” latviešu valodas un literatūras skolotājhiem, IP.

25.aprīlis – tautas deju skate 6-12.klasēm, Rēzeknes KN.

26.aprīlis – Skolas jubileja, skola.

30.aprīlis – vieglatlētikas 4 – cīņa, Viļāni.

salidojumam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

piespraude

    origin Siluets-8

17.marts - 21.marts - pavasara brīvdienas skolēniem

piespraude

 

 

Izmaiņas stundu sarakstā no 3.marta līdz 14.martam

IMG 5766

„Zvirbulis – 2014” 

21. februārī skolā notika skatuves runas konkurss „Zvirbulis-2014.”