piespraude31.martā plkst.14.00 Feimaņu pamatskolā vecāku sapulce.

Dienas kārtībā:

1. "Par bērnu vecāku tiesībām, pienākumiem un atbildību" - A.Dundure.

2. Par videonovērošanu skolas telpās un teritorijā - A.Drikšņa

3. Skolas padomes sastāva vēlēšanas.