Feimaņu pamatskolas audzināšanas darba plāns

2019./2020.m.g.

Nr.p.k

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

Noformēšana

Septembris

1.

Zinību diena

02.09.

Inita Otikova

Inita Otikova

2.

“Latvijas Finiera Zaļajā klasē”!

12.09.

Ernestīna Lapkovska

 

3.

Drošības nedēļa

23. – 27.

Klašu audzinātāji

 

4.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ekskursija uz Daugavpili 6.-9. kl.

26.09.

Aina Drikšņa

Klašu audzinātāji

 

Oktobris

5.

Skolotāju dienai vētīts pasākums

Pašpārvaldes diena

04.10.

Skolēnu pašpārvalde

Ingrīda Mežajeva

Skolēnu pašpārvalde

Ingrīda Mežajeva

6.

Labo darbu nedēļa

07. – 11. 10.

Klašu audzinātāji

 

7.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ekskursija uz Naujeni 1.-5.kl.

10.10.

Aina Drikšņa

Klašu audzinātāji

 

8.

Pārgājienu diena

__.10.

Klašu audzinātāji

 

9.

Karjeras nedēļa

14. – 17. 10.

Klašu audzinātāji

 

Novembris

10.

Latvijas mēnesis

1. -30.11

   

11.

Konkurss “Mana Latvija”

03.11.

Marija Smirnova

 

12.

Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts pasākums

__.11.

Vija Kruste

Vija Kruste

13.

Konkurss pamatskolu komandām “Mana Latvija 2019”  

22.11.

Izglītības pārvalde

Marija Smirnova

 

Decembris

14.

Klašu un skolas telpu dekorēšana Ziemassvētkiem

02.-20.12.

Klašu audzinātāji

 

15.

Adventes 1. svecītes iedegšana

02. 12.

Ineta Upeniece

 

16.

Konkurss “Mini mīkliņu”

10.12.

Inita Otikova

 

17.

Konkurss sākumskolēniem “Mini mīkliņu” IP

13.12.

Inita Otikova

 

18.

Ziemassvētku pasākums

20.12.

Ināra Reinika (1-4.kl.)

Valentīna Bartkeviča

Raisa Piruško (5.-9.kl.)

Ināra Reinika

Janvāris

19.

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena

18.01.

Klašu audzinātāji

 

20.

Ābeces svētki

__.01.

Iveta Alika

Iveta Alika

21.

Skolas skatuves runas konkurss.

janvāris

Ingrīda Mežajeva

Ingrīda Mežajeva

22.

Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas diena

24.01.

Klašu audzinātāji

 

Februāris

23.

Meteņi

25.02.

Emerita Klindžāne

Ilona Tjarva

 

Marts

24.

Dažādu stilu nedēļa

25.-29.03.

Skolēnu pašpārvalde

 

25.

Pavasara balle

29.03.

Skolēnu pašpārvalde

 

Aprīlis

26.

Atvērto durvju diena pirmsskolā un sākumskolā

aprīlis

Emerita Klindžāne

Ilona Tjarva

 

27.

Lieldienas olu izstāde

Lieldienu rotaļas

14.-17.04.

Skolēnu pašpārvalde

 

28.

Vecāku diena

12.04.

Klašu audzinātāji

 

29.

Piedalīšanās Lielajā talkā

un Skolas talkā

__.04.

Skolēnu pašpārvalde Klašu audzinātāji

 

Maijs

30.

Balto galdautu svētki

Svinīgais pasākums, veltīts Latvijas neatkarības atjaunošanai

03.05.

 

Skolēnu darbu izstāde

Klašu audzinātāji

31.

Mītiņš, veltīts Eiropas dienai un 2.Pasaules kara upuru piemiņas dienai

08.05.

Skolēnu pašpārvalde

 

32.

Mātes diena

10.05.

Klašu audzinātāji

 

33.

Pēdējais zvans

17.05.

Ernestīna Lapkovska

Ernestīna Lapkovska / 8.klase

35.

Pirmskolas izlaidums

maijs

Emerita Klindžāne

 

35.

Pavasara pārgājiens

30.05.

Klašu audzinātāji

 

36.

Mācību gada rezultāti

,,Skolas Laureāts”

31.05.

Aina Drikšņa

Klašu audzinātāji

 

Jūnijs

37.

Izlaidums

__ .06.

Iveta Alika

Iveta Alika /8.klase

Citas aktivitātes

38.

Zīmējumu un radošo darbu izstādes

mācību gada laikā

Klašu audzinātāji

 

38.

Teātra “Joriks” un citu teātru izrāžu apmeklējums

mācību gada laikā

Klašu audzinātāji

 

39.

Makulatūras, izlietoto bateriju un PET pudeļu vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

mācību gada laikā

Klašu audzinātāji

 

40.

Projekta „Latvijas skolas soma” pasākumi

mācību gada laikā

Klašu audzinātāji

 

Karjeras izglītība

41.

Karjeras pasākums “Nākotnes profesijas un mans ceļš”

16.10.

Aina Drikšņa

 

42.

Karjeras pasākumi

mācību gada laikā

Klašu audzinātāji

 

43.

Tikšanās ar robežsardzes darbinieci - skolas absolventi Maritu Noviku

__.02.

Ernestīna Lapkovska

 

Korekcijas: