Un tad 9. aprīlī bērni sanāca, lai padziedātu pavasara dziesmas, padejotu un ietu Lieldienu rotaļās.

Tika minētas latviešu tautas mīklas. Bērni kopā ar skolotājām veidoja pavasara putnu kori.

Bērni piedalījās arī Lieldienu stafetēs.

Kā var būt Lieldienas bez olu sišanās. Tika pārbaudīts olu stiprums pašu krāsotajām olām. Izrādījās, ka stiprākā ola bija Aļonai.

Kopīga darbošanās un rotaļas bērnos radīja prieku.

Un tad vēl pārsteigums no Lieldienu zaķa!

Paldies kolēģēm par iesaistīšanos svētku organizēšanā un svinēšanā!

Pirmsskolas skolotāja Emerita Klindžāne.