IN MEMORIAM:

vija 

VIJA KRUSTE

(26.08.1984. - 27.02.2021.) 

 

Balts eņģelis atnāca sapnī

Un aiznesa tevi sev līdz.

Tai baltajā, baltajā naktī

Kur nesāp, kur nesalst, kur silts.

                           /A. Mūrniece/

   2021.gada 27.februārī 36 gadu vecumā pa mūžības ceļu ir aizgājusi Feimaņu pamatskolas mūzikas skolotāja Vija Kruste.

   Beigusi Feimaņu pamatskolu, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, atgriezusies savā dzimtajā skolā kā mūzikas skolotāja un nostrādājusi13 gadus.

   Vija bija gādīga un atsaucīga klases audzinātāja, ievadīja skolēnus mūzikas pasaulē.

   Vijas dzīvē svarīga bija ģimene. Dziļi sirdī mita mīlestība pret saviem vecākiem, vīru, dēlu, brāļa ģimeni.

   Likteņa lēmumu vairs nav iespējams grozīt, paliks tikai vārdi, kas nepateikti, atmiņas, kas aizkustina dvēseli…

   Kolēģiem prātā un sirdī Vija paliks kā labsirdīga, izpalīdzīga, prasīga, atsaucīga.

   Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību sakarā ar lielo zaudējumu un esam kopā ar Vijas Krustes ģimeni, piederīgajiem, draugiem un kolēģiem viņu pāragri mūžībā pavadot.

   Lai gaišs un viegls ir mūžības ceļš!

                                                                                                    Feimaņu pamatskolas kolektīvs