piespraude

Aktuāli par 2020./2021.māc.g. 2.semestra sākumu

(COVID-19 ierobežojumi no 21.decembra līdz 11.janvārim)

2020.gada 17.decembrī veikti grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas nosaka, ka pēc ziemas brīvlaika:

- 4.janvārī 8.-9.klases mācības atsāk attālināti;

- 1.-6.klašu skolēniem brīvlaiks tiek pagarināts līdz 8.janvārim (šajā laikā nenotiek attālinātās mācības).

- 4.janvārī darbu turpina pirmsskolas grupas (rotaļgrupa un 5.-6.gad. bērnu grupa).