Ar savdabīgu mīklu dzejā par to, kuras profesijas pārstāvis ir šis neparastais cilvēks, kas reizē spēj tik daudzas lietas, pie visiem vērsās un pasākumu atklāja 8.klases skolēni.
     5. klase skolotājiem bija sagatavojusi jautru, dzīvespriecīgu dziesmu angļu valodā. 
      9.klases skolēni centās uzburt dažas humoristiskas ainas no skolas dzīves.  Šim nolūkam zēni  bija pārģērbušies meiteņu kleitās un tēloja skolotājas, bet meitenes, ģērbušās  zēnu drēbēs, iejutās mūsdienīgu un brīvdomīgu  skolnieku lomā. 
      6.klase par skolotāju dzīvesveidu bija sagatavojusi humoristisku prezentāciju, kā arī Evas Kužmas izpildījumā aizkustinoši skanēja vijole.
     Mazākie, sākumskolas bērni, bija iemācījušies rotaļdeju “Bugi-vugi” un uz to aicināja arī visus skolotājus.
    Ar jestru, mūsdienīgu deju, atbilstoši tērpti, skolotājus un arī visus pārējos priecēja 2.klases skolēni. 
     4. klases daiļlasītāji savā apsveikumā norādīja, ka ikviens skolotājs ir kaut mazliet “burvis”. 
Ar pateicības vārdiem un skolēnu dāvātiem košajiem rudens ziediem šogad izskanēja Skolotāju dienas pasākums mūsu skolā.
     
   Skolēnu pašpārvaldes vārdā
                          skolotāja Ingrīda Mežajeva