Sveikt visus Zinību dienas svētkos ieradās Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pīzāne, izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks Vilis Deksnis, Feimaņu pagasta pārvaldniece Anita Verčinska.

Visi kopā novēlēja - krāsainu un piedzīvojumiem bagātu šo skolas laiku, un lai mācību gada beigās mēs būtu kļuvuši zinošāki, garīgi stiprāki un laimīgāki!

1.septembrī pavadot pelnītā atpūtā godinājām vienu no mūsu ilggadīgajām skolotājām un tā ir Ināra Reinika. 31.augusts viņai bija pēdējā darba diena mūsu skolā. Skolotāja skolā nostrādāja 30 gadus. Daudz ziedu un paldies vārdu skolotāja saņēma gan no skolēniem, gan kolēģiem, gan Feimaņu pagasta pārvaldes, gan Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pārstāvjiem.

No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm

Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt.

Kaut gan nav pieņemts teikt par mīlestību paldies,

Mēs galvas noliecam un sakām paldies Jums.

Skolotāja Inita Otikova