Meža ekspedīcijas maršruti veidoti aptuveni divu kilometru garumā, un tajos ietvertas dažādas meža izziņas pieturas. Skolēni, dodoties no vienas pieturas uz otru, veic praktiskus uzdevumus mežā, papildinot savu zināšanu krājumu un izmēģinot uz savas ādas grāmatās lasīto vai skolotāju stāstīto. Ekspedīcijas vada AS Latvijas Valsts Meži darbinieki, kuru ikdiena dažādos veidos ir saistīta ar mežu – plānotāji, mežkopji, meža infrastruktūras speciālisti, juristi, reģionu vadītāji un citi speciālisti. Kā atzīst paši darbinieki, tā ir lieliska iespēja vienkāršā veidā skolēniem atklāt sarežģītos mežā notiekošos procesus.

Ceram, ka pasākuma rezultātā bērnos veidosies dziļāka izpratne par to, kā izaudzēt vēl dižākus mežus nākamajām paaudzēm.

Kopā ar 6. klasi ekspedīcijā bija dabaszinību skolotāja Inita Otikova.

taudejani1.jpegtaudejani2.jpegtaudejani3.jpegtaudejani4.jpegtaudejani5.jpegtaudejani6.jpegtaudejani7.jpegtaudejani8.jpegtaudejani9.jpeg