Uzmanību!

Valdības paziņojums par ārkārtas situācijas izsludināšanu

Informācija skolēniem, vecākiem, pedagogiem

Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim.
Mācību process no 13. marta visās izglītības iestādēs norisināsies attālināti.
Ārkārtas situācijas laikā nenotiek treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmās.
Aicinām nopietni izvērtēt bērna vešanu uz pirmsskolu! Ja tas tiek darīts, vecākiem pirmsskolai jāiesniedz rakstisks apliecinājums par to, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis, nav bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Šajā apliecinājumā jābūt arī norādītam, ka vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Papildus informāciju var skatīt IZM mājas lapā (https://izm.gov.lv) sadaļās Pedagogiem, Vecākiem, Skolēniem.
Sadaļā Vecākiem dotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kā arī atrodama informācija par Rīkiem un iespējām mācību nodrošināšanai attālināti.
Informācija par mācību procesa nodrošināšanas niansēm attālināti no 12. marta līdz 14. aprīlim sekos E-klasē un skolas mājas lapā.

Skolas direktore Aina Drikšņa