Īpaši jāatzīmē skolēni, kuri par ļoti apzinīgu mācību darbu saņēmuši Diplomu un naudas balvu:

Markuss Griboniks, Madara Kancāne, Aleksejs Nizins, Karolīna Zasova, Vitālijs Jermakovs, Evita Kalniša, Gabriella Smane, Nikola Tarasova, Anna Marija Elksne, Eva Kužma, Agris Šmaukstelis, Vitolds Vilcāns, Kitija Ameļko, Jeļizaveta Gusareva, Viktorija Zabalujeva, Jeļizaveta Pozdņakova, Mārīte Oborenko, Anastasija Tičko, Dainis Bodrovs, Valentīns Jermakovs, Emīls Verčinskis, Maija Livdāne.

Lepojamies par skolēnu sasniegumiem Rēzeknes un Viļānu novadu apvienotajās mācību priekšmetu olimpiādēs:

- atzinība matemātikas olimpiādē (Dainim Bodrovam - 7.kl., skolotāja Valentīna Bartkeviča);

- atzinība vēstures olimpiādē (Maijai Livdānei - 9.kl., skolotāja Marija Smirnova);

- atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē (Valentīnam Jermakovam - 8.kl., skolotāja Ingrīda Mežajeva).

Atzinīgi vārdi sakāmi par skolēniem, kuri piedalījušies Rēzeknes novada un Latgales reģiona sporta sacensībās (sagatavojis skolotājs Ivars Upenieks) un komandu kopvērtējumā ieguvuši četras 1.vietas (trīs uzvarētāju kausi slēpošanā un 1.vieta krosā).

Aktīvākie skolas sportisti - Maija Livdāne, Kevins Ameļko, Kitija Ameļko, Lilita Bauska, Jeļizaveta Gusareva, Anastasija Jonina, Anna Koļesņikova, Sergejs Dobrecovs, Emīls Verčinskis.

Jāatzīmē, ka 12 skolēni kopā ar sporta skolotājs Ivaru Upenieku startēja tradicionālajos masu skrējienos “Rēzeknes pusmaratons” Rēzeknē un “Cīruļputenis 2019” Preiļos. Rēzeknes novada masu skrējienā “Rāzna - Muokūņkolns 2019” 8. klases skolnieks Emīls Verčinskis ieguva 1.vietu jaunāko sportistu grupā un balvā saņēma naudas podu 70 Eur vērtībā. Šajā pasākumā Feimaņu pamatskola tika nominēta kā “Kuplākā skola” un saņēma naudas balvu 80 Eur vērtībā sporta inventāra un aprīkojuma iegādei.

Neizpalikuši arī mūsu skolēnu sasniegumi konkursos, skatēs, festivālos:

- III. pakāpes diploms tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē Bērzgalē, diploms Dziesmu un deju dienā Viļānos un VISC pateicība tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Alūksnē - 2.-4. klašu tautas deju kolektīvam (vadītāja Iveta Alika);

- I . pakāpes diploms Rēzeknes novada skolu teātra skatē Audriņos (2.-4. klašu skolēniem, vadītāja Ināra Reinika);

- II. pakāpes diploms Latgales reģiona skolēnu skatuves runas konkursā “Zvirbulis 2019” Rēzeknē (Gabriellai Smanei - 3.kl., skolotāja Inita Otikova);

- 3.vieta ARPC “Zeimuļs” organizētajā zīmējumu un stāstu konkursā “Mūsu klases varoņi” (2.kl., skolotāja Ināra Reinika) un atzinība (3.kl., skolotāja Inita Otikova);

- atzinība skatuves runas konkursā “Vuoludzāni” Rēzeknē (Artūrs Vilcāns - 7.kl., skolotāja Ingrīda Mežajeva);

- atzinība vizuālās mākslas darbu konkursā “Mans Raiņa dzejolis” Jasmuižā (Valentīns Jermakovs - 8.kl., skolotāja Ernestīna Lapkovska);

- pateicības raksts (3.kl., skolotāja Inita Otikova) zīmējumu izstādē “Latvija bērnu acīm” Feimaņu KN;

- pateicības raksti - Rēzeknes novada organizētajos dziesmu festivālos “Mana dziesma Latvijai” un “Baltā dziesma”, jauno talantu šovā “Vara Talants 2018” (1.-6. klašu popgrupai, skolotāja Vija Kruste);

- diploms Feimaņu pamatskolai makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” (skolotāja Marija Smirnova).

- atzinība un balvas 3.-4.gad. bērnu grupai ”Ežuki” par dalību ALAAS rīkotajā konkursā “Mana puķe Latvijai!” (skolotāja Ilona Tjarvja).

Vēlos īpašu paldies pateikt skolēniem, kuri veicinājuši Feimaņu pamatskolas prestiža celšanu.

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes rīkotajos Valsts pasākumu un Jauno laureātu godināšanas svētkos 2019.gada 8.maijā nominācijas balvas saņēma:

- Eva Kužma (4.kl.) - piešķirta naudas balva par izcīnīto 3. vietu Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas iestāžu valsts konkursa finālā flautas spēlē Rīgā (mācās Maltas mūzikas skolas 2. kl., skolotājs Vasīlijs Kozlovs);

- Emīls Verčinskis (8.kl.) - par komandas sastāvā iegūto 2. vietu BJSS futbola kluba “Saules puikas” 2018.g. Latvijas jaunatnes futbola čempionāta Attīstības grupā Rīgā.

Individuāli protam sevi pieteikt arī netradicionālajos sporta veidos:

- 2. vieta un izcīnīta sudraba medaļa (3.kl. skolniecei Gabriellai Smanei) Latvijas džiu-džitsu federācijas sacensībās Liepājā (apmeklē Maltas džiu-džitsu klubu, treneris Viktors Kostins).

Paldies visiem skolēniem, pedagogiem un skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu talantu attīstīšanā. Pateicos Rēzeknes novada Izglītības pārvaldei un Feimaņu pagasta pārvaldei par sadarbību, skolas sponsoriem par atbalstu. Lai katram piepildītiem mirkļiem patīkama vasara!

Ziņas apkopoja skolas direktore Aina Drikšņa