Viens no tautas deju festivāla mērķiem bija iesaistīt bērnus un jauniešus Dziesmu un deju svētku procesā un tradīcijas ilgspējas saglabāšanā, veicinot un popularizējot Latvijas bērnu deju kolektīvu radošās aktivitātes.

Tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” piedalījās 4316 dejotāji, 185 deju kolektīvi, 6 programmu vadītāji un 95 deju kolektīvu vadītāji, tai skaitā 246 Rēzeknes novada dejotāji.

   Dienas laikā vairākās Alūksnes pilsētas vietās notika ielu koncerti, kurus vēroja ne tikai Alūksnes iedzīvotāji, bet arī festivāla dalībnieki un liels skaits pilsētas viesu.

   Deju lielkoncertā “Deju kaleidoskops” uzstājās 2681 dejotāji no 8 Latvijas novadiem, kā kaleidoskopa akmentiņi mainījās, veidoja ornamentus, līnijas un krāsas.

   Rēzeknes un Viļānu novada bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvi lielkoncertā Alūksnes Pilssalas estrādē uzstājās ar koncertprogrammu “Danco lieli, danco mazi” (virsvadītāja Silvija Bokta).

   Feimaņu pamatskolas tautas deju kolektīvs “Dancarīši ” ar lielāko prieku piedalījās festivālā, tā izkopjot un stiprinot kopdejošanas tradīcijas, sekmējot kultūrvides attīstību.

Tautas deju kolektīva “Dancarīši” vadītāja Iveta Alika


“Dancarīši” Dziesmu un deju dienā Viļānu Lakstīgalu salā

30.maijā Feimaņu pamatskolas 2.-4.klašu tautas deju kolektīvs “Dancarīši” piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu bērnu un jauniešu dziesmu un deju dienā “Apkārt kalnu saule tek”.

Ap pusdienlaiku visi dejotāji un dziedātāji kā bites salidoja Lakstīgalu salā uz mēģinājumiem. Starp mēģinājumiem dalībnieki ieturēja pusdienas Viļānu vidusskolā, kā arī piedalījās meistardarbnīcās, veidojot saulītes, apgleznojot šķīvīšus un apgūstot grafikas tehniku.

   16.00 sākās koncerts, kurā piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvi, skolu kori, popgrupas un vokālie ansambļi. Dalībnieku pulku kuplināja viesi no Baltkrievijas. Pasākuma noslēgumā pateicības vārdus un laba vēlējumus teica Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra.

   Pēc koncerta visi dalībnieki pulcējās vienkop uz diskotēku.

Liels gandarījums par Feimaņu pamatskolas tautas deju kolektīva “Dancarīši” dalībnieku dejotprieku. Liels paldies dejotājiem un dejotāju vecākiem par sadarbību un atbalstu. Lai saules siltie stari, lietus lāšu svaigums, varavīksnes krāšņums un ziedošās pļavas piepilda mūsu dvēseles vasaras atvaļinājumos un brīvlaikā!

Tautas deju kolektīva “Dancarīši” vadītāja Iveta Alika