Ar audzinātāju palīdzību audzēkņi bija sagatavojuši vairākus priekšnesumus. Visiem ļoti patika deja “Havanana” pirmsskolas bērnu izpildījumā. Audzēkņi lasīja dzejoļus par savām mīļajām rotaļlietām. Arī vecāki tika iesaistīti rotaļās.

Pie bērniem arī bija atnācis klauns, kurš ļoti vēlējās iet uz skolu, bet vēl nezināja burtus un neprata skaitīt.

   Audzēkņi saņēma dāvanas gan no klauna, gan no skolotājām.

Bērniem tika piedāvāta iespēja apmeklēt piepūšamās atrakcijas.

   Pēc tam visi pulcējās pie svētku galda, kuru bija sarūpējuši vecāki. Pie tējas tases atcerējāmies spilgtākos notikumus no grupas dzīves.

   No vecāku puses izskanēja mīļi un sirsnīgi pateicības vārdi.

Lai bērniem pavadītais laiks pirmsskolā, paliek atmiņā, kā skaists bērnības piedzīvojums.

Pirmsskolas skolotāja Emerita Klindžāne