Pasākuma laikā notika Ināras Ducsalietes atlasīto Klīdzēja prātulu grāmatas “Viss ir uz labo…” lasījumi, kā arī zīmējuma konkursa “Latvija bērna acīm dalībnieku apbalvošana.” Grāmatā apkopoti vairāk nekā simts spilgti izteicieni, ko Klīdzējs izteicis caur saviem tēliem. Prātulu grāmata papildināta ar labākajiem zīmējumiem, ko bērni iesūtījuši konkursam “Ar Boņuka acīm.”

Fragmentus no prātulu grāmatas lasīja 3.klases skolēni - Gabriella Smane, Evita Kalniša un Karīna Ivanova. Skolēni arī noskatījās spilgtākos filmas “Cilvēka bērns” fragmentus. Pasākuma noslēgumā bibliotekāre Erna Ulase pasniedza pateicības rakstu 3.klases audzinātājai Initai Otikovai par 3.klases skolēnu piedalīšanos zīmējumu konkursā "Latvija bērna acīm" un kā balvu pasniedza pildspalvas.

Pasākumā piedalījās un lasījumus noklausījās arī 2.klases skolēni. Paldies bibliotekārei par tik izglītojošu pasākumu!

2.klases skolotāja Ināra Reinika


Jānim Klīdzējam - 105

Jānis Klīdzējs (latgaliešuJuoņs Klīdziejs; dzimis 1914. gada 6. maijāViļānu pagasta Kurpniekos, miris 2000. gada 2. maijāNapas ielejā) bija pazīstams latviešu rakstnieks un dzejnieks no Latgales, pēc viņa romāna "Cilvēka bērns" motīviem uzņemta populārā režisora Jāņa Streiča tāda paša nosaukuma filma.