Trešdien, 20.novembrī notika Izglītības un zinātnes ministra Vjačeslava Dombrovska vizīte Rēzeknes novadā. Vispirms ministrs viesojās Feimaņu pamatskolā, kur kopā ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju un Izglītības pārvaldes speciālistiem diskutēja par mazo lauku skolu problēmām. Ministrs uzsvēra, ka gan Rēzeknes novadā, gan arī valstī kopumā ir pārāk plašs skolu tīkls: „Pie mums uz vienu pedagogu ir 9 līdz 10 skolēni, savukārt citās Eiropas Savienības valstīs ir vidēji 15 skolēni uz vienu skolotāju. Tā kā pedagogu mērķdotācijas pieaugums tuvāko gadu laikā nav plānots lielāks par ekonomisko augšupeju, tas ir, četriem līdz pieciem procentiem gadā, izglītības iestāžu optimizācija ir neizbēgama,” atzina V.Dombrovskis. Kā norādīja ministrs, vislielākais pedagogu skaits uz vienu izglītojamo ir vidusskolu grupā: „Piemēram, ja sākumskolā viens skolotājs var mācīt vairākus priekšmetus, tad vidusskolā reti kurš pedagogs reizē varēs mācīt gan vēsturi, gan fiziku, tāpēc šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā palielināt pedagogu atalgojumu, samazinot vidusskolu skaitu.” Lai īstenotu šo ideju, pirmais solis tiks sperts jau drīzumā, kad ministrija noteiks minimālo skolēnu skaitu, kādam jābūt, lai atvērtu 10.klasi. Šobrīd paredzēts, ka tie varētu būt 15 audzēkņi. „Īstenojot šādu optimizāciju, mēs varēsim pasargāt sākumskolas, jo bērna pirmajai izglītības iestādei jābūt pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai,” norādīja ministrs. 

 

Vizītes turpinājumā V.Dombrovskis apmeklēja Maltas speciālo internātpamatskolu, kur skolas speciālisti pastāstīja par rehabilitācijas pasākumiem bērniem ar smagiem attīstības traucējumiem. Delegācija varēja pārliecināties, cik lielu ieguldījumu bērnu ar invaliditāti izglītošanā veic Maltas speciālās internātpamatskolas pedagogu kolektīvs – ja tikko ierodoties skolā, daudzi bērni ir gandrīz bezpalīdzīgi, tad ar regulāru un nesavtīgu pedagogu darbu bērni ir iemācījušies gan aprūpēt sevi, gan gatavot ēst, gan arī veidot rokdarbus. Jāatzīmē, ka jauniešiem ar attīstības traucējumiem pēc pilngadības iestāšanās, kad nedz valstij, nedz pašvaldībai vairs nav likumisks pienākums uzņemties par viņiem atbildību, nereti ir grūti atrasts savu vietu dzīvē, tāpēc skolas direktors Ivans Bebrišs ministram rosināja speciālo skolu paspārnē ļaut atvērt ražošanas uzņēmumus – tajos jaunieši ar invaliditāti, kuri apguvuši šuvēja, kokgriezēja vai kādu citu amatu varētu strādāt, realizējot ārpasūtījumus.

Pēc tam delegācija apmeklēja Maltas 2.vidusskolu, kur skolas vadība informēja par mazākumtautību un profesionāli orientēto mākslas programmu, ko skolā var apgūt. Ministrs arī tika informēts par novadā ieplānoto skolu infrastruktūras projektu, kā ietvaros Maltas vidusskolas, kā arī Kaunatas, Dricānu un Nautrēnu vidusskolas paredzēts pārveidot par skolām – daudzfunkcionāliem uzņēmējdarbības attīstības centriem. Vizītes noslēgumā izglītības ministrs iepazinās arī ar Maltas 2.vidusskolas struktūrvienību Liepu pamatskolu. 

„Ir labi zināt spēles noteikumus,” atskatoties uz ministra vizīti, teic Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska. „Tikšanās ar ministru ir bijusi vērtīga, jo mēs ne tikai esam saņēmuši atbildes un plānotos risinājumus vairākām mūsu problēmām, bet arī snieguši ministram idejas izglītības kvalitātes un daudzveidības uzlabošanā. Cerams, ka tās tiks ņemtas vērā.”

 

Madara Ļaksa,

Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Bildes: Rēzeknes novadā viesojas izglītības ministrs