piespraudeMakulatūras vākšana Feimaņu pamatskolā notiks līdz 10.februārim.


pumpursFeimaņu  pamatskolā

     2019./2020. mācību gadā Feimaņu pamatskola iesaistījās projekta "PuMPuRS" darbībā. Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu. Projekta ietvaros I. mācību semestrī tika sniegts atbalsts  8 (astoņiem)  Feimaņu pamatskolas skolēniem. Katram skolēnam  tika  izveidoti  individuālie plāni, kas saskaņoti gan ar skolas administrāciju, pedagogiem, gan arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Pamatojoties uz apzinātajiem riskiem, šie skolēni saņēma individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuri viņiem grūtāk padodas. Skolotāji centās atrast dažādas mācību metodes, kuras veicināja rezultātu uzlabojumus vairākos mācību priekšmetos. Klases audzinātāju  konsultācijas palīdzēja vairākiem skolēniem veidot pozitīvu mācību motivāciju, uzlabojot saskarsmes prasmes, samazināt kavējumus. Individuālais darbs ir pozitīvi ietekmējis izglītojamā darbu stundu laikā, uzlabojās uzvedība un radās lielāku pārliecību par sevi, uzabojās mācību sasniegumi. Skolēniem patika strādāt projekta “Pumpurs” ietvaros. Arī II.semestrī turpināsim strādāt pie šī projekta, iesaistot arī citus skolēnus.

Projekta "PuMPuRS" koordinatore Feimaņu pamatskolā Ernestīna Lapkovska


 

janvarisIzglītības pasākumu plāns JANVĀRIM

13.01. – latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasēm, IP.

14.01. – informātikas olimpiāde, Rēzeknes 1.VĢ.

15.01. – KAA pasākums “Kā atrast savu ceļu jeb mana vērtība darba tirgū”, Maltas un Kaunatas vsk.

17.01. – olimpiāde fizikā 9.-12.klasēm.

21.01. – florbols, Dricānu vsk.

24.01. – tautas deju kolektīvu (3.-6.klases) mēģinājums, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, IP.

27.01. – basketbols, Dricānu vsk.

31.01. – olimpiāde matemātikā 9.-12.klasēm, IP.

IMG 2401Ziemassvētku pasākums

Ik gadu katrs skolēns gaida Ziemassvētku pasākumu, jo tas vienmēr ir īpašs – ar gatavošanos svētkiem, ar satraukumu, ar pēdējiem kontroldarbiem un rezultātiem sekmju lapās. Tik ļoti gribas balto sniedziņu, pa kuru, lielo dāvanu maisu nesdams, nāk Ziemassvētku vecītis. Viss jau bija – skaists pasākums, ieradās pats vecītis, tikai sniedziņš izpalika, bet tas nekas – to balto dvēseles sniegu radījāt jūs paši – ar dziesmām, dejām un spožo teātra spēli…

19.decembrī pirmsskolas un sākumskolas skolēni piedalījās Ziemassvētku pasākumā. Ar pozitīvām emocijām un dzirkstošu prieku rotāti aizvadīts Ziemassvētku pasākums skolā. Tika skandēti Ziemassvētku dzejoļi, popgrupas meitenes izpildīja dziesmas. “Noskaņa” un “Kā dāvana.” Pirmsskolas bērni, skanīgiem zvaniņiem skanot, arī izpildīja dziesmas “ Zvaniņš” un “Snieg.” Teātra pulciņa “Spēlmanīši” dalībnieki iestudēja un parādīja jautru izrādi “Ziemassvētku burvestības”, kurā kaķēns (Evita Kalniša), lapsa (Gabriella Smane), vāverīte (Madara Kancāne) un zaķis (Vitālijs Jermakovs) vēlējās atgriezt Ziemassvētkus un Ziemassvētku vecīti. Ar burvju spēku, tas viņiem patiešām arī izdevās, bet to viņiem palīdzēja izdarīt arī rūķīši un sniegpārsliņas. Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu ieradās mūsu skolā, lai sveiktu visus bērnus.

Skolas direktore visus apsveica un pasniedza pateicības rakstus centīgākajiem 2.- 4. klašu skolēniem par labām un teicamām sekmēm mācībās.

Pasākuma turpinājumā visi skolēni piedalījās dažādās jautrās rotaļās un atrakcijās.

Paldies visiem, kas palīdzēja organizēt šo svētku pasākumu. Pateicība vecākiem par sapratni un līdzi dzīvošanu. Lai mums visiem svētīgs, darbīgs un veiksmīgs Jaunais 2020. gads!


Skolotāja Ināra Reinika

 

lssAr “Latvijas skolas somu” plecā

Feimaņu pamatskolas skolēnu iespēja iepazīt Latviju caur kultūras un mākslas norisēm programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros turpina paplašināties. Arī 2019./2020. mācību gada I. semestrī skolēni tika iesaistīti dažādos pasākumos.

roboti2020Projekts “Roboti sacenšas” Feimaņu pamatskolā

Septembrī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludināja projektu konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm 2019.gadā. Nolēmām arī mēs startēt šajā konkursā. Tika uzrakstīts projekts konstruktoru iegādei pasākumam skolā “Roboti sacenšas”.

Rēzeknes novada kalendārā – Eiropa bērnu acīmIMG 25111

Kalendāra priekšējo vāku rotā Valentīna Jermakova zīmējums “Zinātne un izglītība mūsu nākotnei” (15 gadi, Feimaņu pamatskola) 

Rēzeknes novada kalendārā – Eiropa bērnu acīm <---(rezeknesnovads.lv)


IMG 2372

Muzejpedagoģiskā programma “Rainis. Dzimumdiena”

9.decembrī 1.–6. klašu skolēni piedalījās Raiņa muzeja “Jasmuiža” vadītajā izglītojošajā programmā “Rainis. Dzimumdiena”, kas tapusi ar programmas “Latvijas skolas soma” finansiālo atbalstu.

IZRADE Izrāde – mēmais detektīvs

3.decembrī 1.-5. klašu skolēni apmeklēja teātra izrādi “ Cauruļzobis vienīgais” Rēzeknes teātrī “Joriks.” Šīs izrādes apmeklējums tika iekļauts projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros.

IMG 07221.decembrī sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks - klāt Pirmā advente. Mēs katrs it kā apzināmies Adventes svinēšanu un tās simbolisko svecīšu aizdegšanu, bet ne visi esam aizdomājušies par šo četru nedēļu gaidīšanas nozīmi, tradīcijām un padomiem, ko varētu ņemt vērā, svētkus gaidot.  Ziemassvētki ir īpaši svētki mums katram, taču pavisam skaisti, ja arī šo svētku gaidīšanas laiku mēs izbaudītu un novērtētu pilnīgāk.

ziemasIzglītības pasākumu plāns DECEMBRIM

04.12.- volejbols, Adamova/Bērzgale.

13.12. – “Mini mīkliņu 2019”, IP.

13.12. – vēstures olimpiāde 9.-12.klasēm.

16.12. –olimpiāde dabaszinātnēs.

18.12. – basketbols, Dricāni.

19.12. – Ziemassvētku pasākums, skola.

24.12. - Ziemassvētku vakars.

25.12. - Pirmie Ziemassvētki.

26.12. - Otrie Ziemassvētki.

31.12. - Vecgada diena.

Ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim.