piespraudePar mācību norisi 2020./2021.mācību gada 2.semestrī.

1.-4.klasēm Ziemas brīvdienas ilgst no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 22.janvārim un 2.mācību semestris sākas 2021.gada 25.janvārī.

5.-6.klasēm 2.semestris sākas 2021.gada 11.janvārī un mācības notiek attālināti.

7.-9.klasēm mācības turpinās attālināti.


 

*Feimaņu kultūras nama afiša

kn afisa


 

piespraude

Aktuāli par 2020./2021.māc.g. 2.semestra sākumu

(COVID-19 ierobežojumi no 21.decembra līdz 11.janvārim)

2020.gada 17.decembrī veikti grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas nosaka, ka pēc ziemas brīvlaika:

- 4.janvārī 8.-9.klases mācības atsāk attālināti;

- 1.-6.klašu skolēniem brīvlaiks tiek pagarināts līdz 8.janvārim (šajā laikā nenotiek attālinātās mācības).

- 4.janvārī darbu turpina pirmsskolas grupas (rotaļgrupa un 5.-6.gad. bērnu grupa).


galerijasgudribas puce1LEPOJAMIES AR SASNIEGUMIEM!

Noslēdzot 2020./2021. mācību gada 1.semestri ar labām un izcilām sekmēm mācībās - labinieki

2. klasē - Maikls Arlovskis, Darja Čerņavka, Edgars Gorins, Liāna Kudrjavceva, Elīna Lisovska, 4.klasē - Edvards Boļšakovs, Madara Kancāne, Karolīna Zasova, 5.klasē - Vitālijs Jermakovs, Evita Kalniša, Gabriella Smane, 6.klasē - Anna Marija Elksne, Eva Kužma, Agris Šmaukstelis, Nikola Tarasova, 8.klasē - Santa Vaidere, 9.klasē - Jeļizaveta Pozdņakova, Mārīte, Anastasija Tičko.

foaje

 

 

 

 

 

 

KONKURSS KLASĒM

,, Ziemassvētku noskaņa!’’

 

 

Kaut varētu Adventes laikā

Tik daudz gaismas dvēselē sēt,

Viens pret otru, lai mīļumā spētu,

Mēs šai pasaulē uzziedēt.

Publication125


 

Sākums Feimaņu  pamatskolā

2020./2021.mācību gadā Feimaņu pamatskolā turpinās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu.

piespraudePamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim mācības un interešu izglītības (pulciņu) nodarbības 7.-9. klašu izglītojamajiem notiek attālināti.


IMG 20201029 WA0001Piedāvā “Latvijas skolas soma”

   Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” piedāvājums Feimaņu pamatskolas skolēniem 2020./2021.m.g. I. semestrī ir realizēts.

8.oktobrī 2.-5.klašu skolēni devās mācību braucienā uz Līvānu pilsētu.

   Pirms brauciena uzzinājām, ka Līvānu pilsētā ir uzstādīti vairāki interesanti soliņi – vides objekti. Bija ļoti interesanti dažus no tiem apskatīt brīvā dabā (Skolas sols (2016), Izlīgšanas soliņš (2013), Brīvdabas viesistaba (2015) u.c.).

piespraude7.-9. klašu skolēni turpina mācības attālināti!

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 624 ,,Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai””

-         No 26. oktobra līdz 13. novembrim mācības 7.-9. klasēm notiek attālināti;

-         No 26. oktobra līdz 13. novembrim interešu izglītības (pulciņu) nodarbības 7.-9.klasēm notiek attālināti.


piespraudeSkolēnu rudens brīvdienas – no 2020. gada 19. oktobra līdz 2020. gada 23. oktobrim.