Video tiešraidēs informēs par attālinātu mācīšanos

 

Aicinām ceturtdien, 2020. gada 19. martā, video tiešraidēs attālināti
noskatīties vadlīnijās ietvertos ieteikumus, par kuriem pastāstīs izglītības
un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, tiešraides būs pieejamas
<https://www.youtube.com/user/IZMvideo>
https://www.youtube.com/user/IZMvideo

* plkst.11.00-11.45 skolotāju auditorijai,
* plkst. 12.00-12.45 vecākiem.


Vecākiem rūpīgi jāizvērtē bērnu drošība ārkārtējās situācijas laikā

Tā kā valstī ir ieviesta ārkārtas situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību un mācības visās izglītības iestādēs uz laiku ir pārtrauktas, nodrošinot mācību procesu attālināti, atgādinām par aizliegumu bērnus līdz septiņu gadu vecumam atstāt bez pieaugušo uzraudzības.
Arī tad, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi. Ar bērniem ir jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcības apdraudējuma gadījumā, paskaidrojot kā katrā konkrētajā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību, jo jāatceras, ka visbiežāk bērni traumas gūst tieši mājās, vecāku prombūtnes vai neuzmanības gadījumos.
Likums mūsu vietā nevar izvērtēt reālo situāciju mājās, tuvējā apkārtnē. Vecākiem vidi mājās vajadzētu izvērtēt ar kritisku skatu – vai telpās un ārā nav nedrošu konstrukciju, vai pagalms ir aprīkots ar žogu, vai bīstamie priekšmeti (asie naži, sadzīves ķīmija, sērkociņi u. c.) atrodas bērniem nepieejamās vietās. Pagalmā svarīgi izvērtēt, vai akas ir droši noslēgtas, vai vārtiņi vienmēr ir rūpīgi aizvērti, vai pagalmā nav bīstamu konstrukciju u.tml. Ja pastāv kādi riski, par tiem vajag runāt un iespēju robežās tos novērst.
Mazākus bērnus var pieskatīt pusaudži, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, tomēr arī šajos gadījumos vecākiem ir jānovērtē bērna brieduma pakāpe un prasmes, kā arī ļoti skaidri jāizrunā pieskatāmo bērnu vajadzības un drošības apsvērumi. Arī ar lielākiem bērniem vecākiem vajadzētu izrunāt rīcību un uzvedību krīzes apstākļos, piemēram, aicinot nepulcēties lielās grupās, ievērot drošības apsvērumus.
Bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādi aicinām vest tikai tad, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas un jārēķinās, ka grupā būs dažāda vecuma bērni.

Atbildība par bērniem ir vecāku ziņā!


Lai šajā situācijā iespējami labi gādātu par bērnu drošību un labklājību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija lūdz bērnu vecākus vai likumiskos pārstāvjus rūpīgi izvērtēt katru konkrēto situāciju un atbildīgi pieņemt lēmumus bērna vislabākajās interesēs.


Aicinām vecākus rūpīgi izvērtēt bērnu drošību
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Sagatavots pēc VBTAI un preses materiāliem


 

piespraudeVeselības ministrijas informāciju - “Rīcības shēma iespējamās
COVID-19 saslimšanas gadījumā” 

Rīcības shēma iespējamās COVID-19 saslimšanas gadījumā


Uzmanību!

Valdības paziņojums par ārkārtas situācijas izsludināšanu

Informācija skolēniem, vecākiem, pedagogiem

Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim.
Mācību process no 13. marta visās izglītības iestādēs norisināsies attālināti.
Ārkārtas situācijas laikā nenotiek treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmās.
Aicinām nopietni izvērtēt bērna vešanu uz pirmsskolu! Ja tas tiek darīts, vecākiem pirmsskolai jāiesniedz rakstisks apliecinājums par to, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis, nav bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Šajā apliecinājumā jābūt arī norādītam, ka vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Papildus informāciju var skatīt IZM mājas lapā (https://izm.gov.lv) sadaļās Pedagogiem, Vecākiem, Skolēniem.
Sadaļā Vecākiem dotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kā arī atrodama informācija par Rīkiem un iespējām mācību nodrošināšanai attālināti.
Informācija par mācību procesa nodrošināšanas niansēm attālināti no 12. marta līdz 14. aprīlim sekos E-klasē un skolas mājas lapā.

Skolas direktore Aina Drikšņa


IMG 20200312 143458 12. martā Feimaņu pamatskolas 3.-5.klašu deju kolektīvs "Dancarīši" Bērzgales kultūras namā piedalījās Rēzeknes un Viļānu novadu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku “Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skatē, iegūstot 3.pakāpi.


piespraudeInformācija vecākiem - ATCELTS

21. martā Pūču izziņas nakts „Lubāna mitrājā”

Sestdien, 21.martā, plkst. 18.30 Lubāna mitrāja informācijas centrs aicina
ģimenes ar bērniem un dabas draugus piedalīties pūču izziņas nakts
pārgājienā.

sweetautumnApsveicam Feimaņu pamatskolas skolēnus – Kevinu Ameļko ar 1.vietu skriešanas divcīņā, Agri Šmauksteli ar 3.vietu soļošanā un Emīlu Verčinski ar 3.vietu skriešanas divcīņā, kas izcīnītas Preiļu novada BJJS “Jauno vieglatlētu sacensībās”.

Preiļi, 10.03.2020.


Īsuoc akceju “Latgalīšu volūdai draudzeiga vīta”

 

 

 

 

Īsuoc akceju “Latgalīšu volūdai draudzeiga vīta” 

 https://www.lakuga.lv/2020/02/21/isuoc-akceju-latgalisu-voludai-draudzeiga-vita/ 

 

 


 

Jauno talantu parāde “Vara Talants” izskanējusi

http://rezeknesnovads.lv/jauno-talantu-parade-vara-talants-izskanejusi/

SAM 18816. martā Feimaņu pamatskolas popgrupa "Zvārgulīši" piedalījās jauno talantu parādē "Vara Talants" Bērzgales kultūras namā.


Rēzeknes novada jaunatnes gada balva 2019

http://rezeknesnovads.lv/rezeknes-novada-jaunatnes-gada-balva-2019/


 

IMG 2542Meteņi

27.februāra pēcpusdienā Feimaņu pamatskolas pirmsskolas un sākumskolas bērni svinēja Meteņus.

Kā zināms, Meteņi ir ziemas baidīšanas un pavasara modināšanas svētki.