SVEICAM!

skolotaju dienaŠogad 8. maijā Rēzeknes novada pašvaldības zālē tika godināti veiksmīgākie, talantīgākie un drosmīgākie skolēni,valsts olimpiāžu, intelektuālo radošo darbu konkursu un sporta laureāti.

Tika sveikti arī Feimaņu pamatskolas skolēni - 4.klases skolniece Eva Kužma un 8.klases skolnieks Emīls Verčinskis.

Sīkāk lasi šeit --->http://rezeknesnovads.lv/godinaja-veiksmigos-talantigos-uznemigos/


zvans


 

 IMG 132

Skolai - 55!

  Jau atkal pavasaris. Ķiršu ziedlapās skauts un ievu smaržas reibināts… Nemanot ir paskrējuši pieci gadi un 4. maija pēcpusdienā mīļā, labā Feimaņu skola atkal pulcina savu kuplo skolotāju un absolventu saimi. Kāds neviltots prieks un sirsnība lasāma visu klātesošo acīs! Kā mainījusies ir mūsu pirmā skola! Šķiet, gaiteņi kļuvuši īsāki un klases šaurākas… Taču skola ir kļuvusi arī krāšņāka – skaisti izremontētas telpas, ik uz soļa jūtams pedagogu radošums; skola ir mājīga un skolēnam draudzīga.

23


 

1239168 iI4SGT

Ciklogramma maijam

06.05. - skrējiens “Rāzna – Mākoņkalns”, Ļipuški
08.05. - laureātu apbalvošanas pasākums, IP.
09.05. - vieglatlētika, Malta.
10.05. - māmiņdienai veltīts koncerts, Feimaņu KN.
14.05. - vieglatlētikas 4-cīņa, Malta.
17.05. - Pēdējais zvans, skola.
17.05. - “Berga foto”, skola.
21.05. - Rēzeknes novada izglītbas iestāžu bērnu un jauniešu “Tūrisma diena” , Sakstagals.
25.05. - Festivāls '”Latvju bērni danci veda”, Alūksne.
28.05. - festivāls “Otrā elpa”, Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā.
30.05. - dziesmu un deju diena, Viļāni.


lejupieldeKonkurss “Mūsu klases varoņi”

Jau trešo gadu pēc kārtas ARPC “Zeimuļs” organizē zīmējumu un stāstu konkursu. Tajā varēja piedalīties Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada 1.-4.klašu audzēkņi. Vienas klases skolēniem kopā bija jāuzzīmē zīmējums par tēmu “Mūsu klases varoņi” un kopā jāuzraksta stāsts par attēloto zīmējumā.

IMG 20190426 WA0004

Skolēnu teātra skate Audriņos

26. aprīlī Audriņu KN notika Rēzeknes novada izglītības iestāžu skolēnu teātru skate ar mērķi: veicināt skolēnu runas prasmes, talanta un spēju izkopšanu teātra mākslas jomā.

lejupieldeMazo talantu saiets

Ir atnācis pavasaris un kā katru gadu, arī šogad 5-6. gadīgo bērnu grupa “Saules stariņi” piedalījās Rēzeknes novada PII bērnu konkursā “Mazo talantu saiets”. Šogad tas notika 24. aprīlī Feimaņu KN. Uz pasākumu bija sabraukuši pirmsskolas vecuma bērni no vairākām novada skolām un bērnudārziem.

IMG 1173

Klausījos, brīnījos,

Kas aiz kalna gavilēja:

Lieldieniņas braukšus brauca

Asnus veda vezumā.

Lieldienas ir pavasara saulgrieži, ko svinam par godu pavasara un saules atnākšanai.

23.aprīļa pēcpusdienā Feimaņu pamatskolas pirmsskolas un sākumskolas bērni piedalījās pasākumā “Raibu, raibās Lieldieniņas”.

 2

   12.aprīlī Feimaņu pamatskolas 7.-9.klašu skolēni iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros

apmeklēja Rīgu, lai apskatītu 4 ievērības cienīgus objektus.

800x 01032012160354 84447054a5e1232ddc74333ef63edc0a.pngSveicam Feimaņu pamatskolas skolēnus:

Olgu Dobrecovu ar 3.vietu 600 m skrējienā,

Kevinu Ameļko ar 1.vietu 600 m skrējienā,

Ludzas novada Sporta skolas atklātajās sacensībās vieglatlētikā slēgtās telpās vispārizglītojošajām skolām.

Ludzā 05.04.2019.