SIA ,,ALAAS’’ Konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’

Mērķis: Iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā. Veicināt dabas resursu saglabāšanu.

Feimaņu pamatskola organizēja otrreizējo materiālu ( PET pudeļu un HDPE iepakojuma un pudeļu) vākšanas akciju "Sāc ar sevi!" no 2021. gada septembrim līdz 2021. gada 30. novembrim.

Minimālais apjoms, kas izglītības iestādei jāsavāc, lai varētu piedalīties konkursā, bija 7m3  saplacinātas PET pudeles un HDPE iepakojums.

2021.gada 5.decembrī SIA ,,ALAAS’’ organizēja otrreizējo materiālu izvešanu. Savāktā materiāla svēršana notika sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, sastādot svēršanas aktu.

Konkursa uzvarētāji tika noteikti kategorijā – pēc visvairāk savāktā otrreizējā materiāla daudzuma kilogramos.

Visi konkursa dalībnieki tika apbalvoti ar pateicības rakstiem un piemiņas balvām par dalību konkursā.

allas1


 

Skolotāja Inita Otikova - metodisko izstrādņu neklātienes konkursa laureāts!

2021./2022.m.g. sākumā tika izsludināts Rēzeknes novada pašvaldības vispārizglītojošo mācību iestāžu pedagogu metodisko izstrādņu neklātienes konkurss “Ikdienā arī ir zelts, tikai atroc!” (Aspazija). Konkursa mērķis: veicināt Rēzeknes novada pedagogu radošo pašizteikšanos un novitāšu iedzīvināšanu izglītības procesā, popularizējot savu profesionālo un inovatīvo darbību.

Konkursa 6 dalībnieki pārstāvēja pedagogus pamatizglītības posmā no Maltas vidusskolas, Tiskādu vidusskolas, Verēmu pamatskolas un Feimaņu pamatskolas, piedāvājot savu pieredzi āra nodarbību vadīšanā, attālināto mācību nodrošināšanā un starpdisciplināro sadarbību.

Konkursa forma: neklātiene, tiešsaiste. Vērtēšana: Idejas oriģinalitāte, aktualitāte un mūsdienīgums, konkrētība (sasniedzamais rezultāts, uzdevumi, atgriezeniskā saite) un izmantojamība (ideju var izmantot dažādos kontekstos, dažādos mācību priekšmetos.)

Novembra sākumā tika organizēta metodisko izstrādņu prezentācija, novērtēšana un ar diplomiem un naudas balvām atbalstīti labākie darbu autori. Laureātu vidū ar tematiku - āra nodarbība “Pavasaris Feimaņos” (4.-6.kl.) iekļūst arī Feimaņu pamatskolas skolotāja Inita Otikova.

Apsveicam labās prakses popularizētāju! Apkopotie pedagogu metodiskie darba pieredzes materiāli tiks publicēti Rēzeknes novada pašvaldības informatīvajā portālā.

Informāciju par pedagogu metodisko izstrādņu konkursu apkopoja skolas direktore A. Drikšņa


lejupielde1

Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” katrs 1.klasnieks saņems dāvanu

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” ietvaros, visiem pirmklasniekam (no 22.novembra līdz 3.decembrim) ir sarūpējusi dāvaniņu.

LBB šajā akcijā piedalīsies jau 8. gadu. Eiropas Savienības dalībvalstīs šī akcija notiek ik gadu novembra trešajā piektdienā. Arī Latvijā, pirms Covid-19 pandēmijas, biškopji devās uz skolām un bērnudārziem, lai izglītotu bērnus un jauniešus par biškopības profesiju, biškopības produktiem un to vērtīgajām īpašībām uzturā un veselības stiprināšanā.

Ņemot vērā pašreizējo ārkārtas situāciju valstī, kad nav iespējams apmeklēt izglītības iestādes klātienē, LBB jau otro gadu ir sarūpējusi pārsteiguma dāvaniņu visiem pirmklasniekiem.

Kā mērķauditorija tika izvēlēta 1. klase, jo uzsākot jaunas ikdienas gaitas, bieži vien bērniem rodas stress, kas padara ikdienu bažīgāku, krītas imunitāte. Līdz ar to biškopji grib iepriecināt pirmklasniekus ar saldām, veselīgām un izglītojošām dāvaniņām. Katrs bērns saņems salmiņu ar medu un grāmatzīmi/lineālu. Kā arī, apmeklējot LBB mājaslapu www.medus.lv, varēs noskatīties informatīvi izklaidējošu filmiņu par bitēm un medu.


LSS

    Covid-19 pandēmijas radīto ierobežojumu laikā arī 2021./2022. mācību gada I. semestrī Feimaņu pamatskola turpināja izmantot programmas “Latvijas skolas soma” digitālo kultūras norišu piedāvājumu. 
   1.-9.klašu skolēni noskatījās unikālas muzikālās izrādes - rokoperas “Mauglis” videoierakstu. Skolēni neklātienē apmeklēja krāšņu izrādi, redzēja profesionālu aktieru izpildījumā veiksmīgi apvienoto tekstu un dejas, klausījās mūziku.
   Izrādē “Mauglis” varēja patiesi sajust, ka katram šajā pasaulē ir sava vieta un ir lietas, ko var iemācīties ikviens. Lai izdzīvotu džungļos starp zvēriem, cilvēkbērnam Mauglim bija jāiemācās dzīvot pēc džungļu likumiem. Tas bija stāsts, kas apvienoja dažādu emociju gammu, sāpes, skumjas, pozitīvismu un kopumā labu vēstījumu skatītājiem.
   Skolēnu atsauksmēs par rokoperas “Mauglis” videoieraksta noskatīšanos bija rakstīts, ka izrāde patika. Videoierakstā redzētais sekmēs labāku skolēnu izpratni par skatuves mākslu un mūziku, draudzību un cilvēcību, iedzīvinās audzināšanas procesā būtiskākos izkopjamos tikumus savstarpējās attiecībās un pilnveidos katra skolēna vērtību sistēmu.
   Paldies par “Latvijas skolas soma” sniegtajām iespējām noskatīties izcilā komponista Mārtiņa Brauna rokoperu “Mauglis, kas ir pēdējo gadu vērienīgākā un spilgtākā muzikālā izrāde bērniem un jauniešiem. 
 
“Latvijas skolas soma” koordinatore Feimaņu pamatskolā                  Aina Drikšņa
 
 
mauglis
 

Paziņojums!

Lai nodrošinātu Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai ārkārtējās situācijas laikā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 20.oktobra rīkojumu Nr. 748 ,,Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu””, Feimaņu pamatskolā tiek mainīts darba režīms:


1. No 01.11.2021. līdz 15.11.2021. 5.-9.klašu izglītojamajiem tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē un nodrošinātas mācības attālināti (MK rīkojuma Nr.720 5.49.33.punkts);


2. No 01.11.2021. līdz 15.11.2021. 1.-3.klašu izglītojamiem vispārējā izglītības apguve notiek klātienē (MK rīkojuma Nr.720 rīkojuma 5.49.33.2.punkts).


3. 01.11.2021.notiek 1.-3.klašu izglītojamo testēšana.


4. 08.11.2021.paredzēta 5.-9.klašu izglītojamo testēšana.


Skolas direktore A. Drikšņa


 

piespraude

Feimaņu pamatskola piedalās  SIA "ALAAS" izsludinātā otrreizējo materiālu (PET pudeļu un HDPE iepakojuma un pudeļu) vākšanas akcijā "Sāc ar sevi!".

Līdz 30.11.2021. vācam saplacinātas PET pudeles un HDPE iepakojumus.

SIA "ALAAS" izsludinātā otrreizējo materiālu (PET pudeļu un HDPE iepakojuma un pudeļu) vākšanas akcijas "Sāc ar sevi!" nolikums.


september*

Saistībā ar šodien Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" - 

Skolēnu brīvlaiks tiek pagarināts par vienu nedēļu līdz 29.oktobrim.

Skolēnu rudens brīvdienas: no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim.


piespraudeInformācija par Karjeras nedēļu, kas notiks no 11. līdz 15. oktobrim

jauniesi1.jpgvecaki1.jpg

Sveicināti!

Darbs pie šī gada Karjeras nedēļas, kas notiks no 11. līdz 15. oktobrim, turpina uzņemt apgriezienus:

Atgādinām arī, ka visus publicitātes materiālus medijos par Karjeras nedēļu maksimāli izvietosim @TavaiKarjerai FB kontā. Sekojiet līdzi un dalīties!

Informācija no:

DACE ZITMANE

Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

Vaļņu iela 3, 2. stāvs, Rīga, LV-1050, LATVIJA

Tālr.: +371 67785435

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

piespraudeINFORMĀCIJAI! 

Centrālā laboratorija informē, ka no 04.10. skrīninga  testēšanas metodei parauga ņemšanai tiks izmantoti speciāli savākšanas komplekti -  sampling swab. Tas ir paredzēts TIKAI skolēniem. Tie ir neilona kociņi, kam nav garšas un kuras nesatur kaitīgas vielas. Komplekti ir pakļauti speciālajai apstrādei – sterilizācijai, par ko liecina  zīme uz iepakojuma Sterile EO (ar to pašu metodi sterilizē medicīnas ierīces un aparatūru). Komplektiem ir sertifikāts un informācija par to ir norādīta uz iepakojuma - CE 0197 (sertifikāts pielikumā). Sertifikāts ir pieņemts visā Eiropas savienībā. Komplekti ir ražoti no speciālā materiāla – neilona, un ir domāti vieglākai un netraumējošai mutes dobuma un gļotādu materiāla savākšanai. Neilons ātri iesūc izmeklējamo materiālu. Parauga savākšanas komplektu nevar izmantot divas reizes, jo tas ir  vienreizlietojams, kā arī nedrīkst izmantot gadījumos, kad ir bojāts iepakojums. 

Feimaņu pamatskolā jaunos siekalu "pūlinga" testus veiks 11.oktobrī un tad ik pa 2 nedēļām pirmdienās.

Šeit var iepazīties ar instrukciju ----> INSTRUKCIJA Siekalu “pūlinga” testa veikšana izglītības iestādēs


 

800x 01032012160354 84447054a5e1232ddc74333ef63edc0a.pngAPSVEICAM Feimaņu pamatskolas komandas ar sasniegumiem Rēzeknes novada skolu sporta spēlēs rudens krosa stafetēs –

Maiklu Arlovski, Markusu Griboniku, Madaru Kancāni, Karolīnu Zasovu ar 1.vietu jaukto stafešu 4 x 500 m distancē 2010.dz.g. un jaunāki;

Gabriellu Smani, Evu Kužmu, Nikolu Tarasovu ar 1. vietu jauktajā stafetē 3x800m 2008.-2009.dz.g. meitenes vecuma grupā;

Evitu Kalnišu, Olgu Dobrecovu, Kevinu Ameļko, Agri Šmauksteli ar 1.vietu jauktajā stafetē 4x800m 2008.-2009.dz.g. vecuma grupā.

Kaunata 24.09.2021. 


mezsMeža ekspedīcija

23.septembrī Feimaņu pamatskolas 6.klases skolēni piedalījās Latvijas valsts mežu organizētajā Meža ekspedīcijā, kas ir aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Ekspedīcijas saturs veidots atbilstoši kompetenču pieejai un jaunajam izglītības saturam dabaszinātnēs.