800x 01032012160354 84447054a5e1232ddc74333ef63edc0a.png

Distanču slēpošana Ilzeskalnā 11.02.2022. rezultāti:

Madara Kancāne 5.kl.-

Karolīna Zasova 5.kl.-

Lauris Bauska 5.kl.-

Gabriella Smane 6.kl.-

Eva Kužma 7.kl.-

Nikola Tarasova 7.kl.-

Kevins Ameļko 7.kl.-

Agris Šmaukstelis 7.kl.-

Vitolds Vilcāns 7.kl.-

III.vieta

Atzinība

I. vieta

III.vieta

I.vieta

II.vieta

II.vieta

I.vieta

I.vieta


20220214 110901Feimaņu pirmskolas grupu bērni svin Meteņus

Nāc, māsiņa, ciemoties
Metenīša vakarai:
Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukurītis.

   Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. Arī Feimaņu pamatskolas paši mazāki bērni (pirmsskolas grupas) 14. februārī svinēja šos jautros svētkus.

durvis

Valentīndienas noskaņā

   Klāt 14. februāris – Valentīndiena. Šogad, sagaidot šos svētkus, skolēnu pašpārvalde aicināja 5.-9.klašu skolēnus izrotāt savas klases durvis atbilstoši Valentīndienas noskaņai.

galerijasgudribas puce1Priecājamies par mūsu skolēnu sasniegumiem!

   Oktobrī Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas metodiskā apvienība rīkoja digitālo foto izstādi “MANA DZIMTĀ PUSE”, kas bija veltīta Latvijas dzimšanas dienai. Izstādes mērķis - stiprināt Rēzeknes pilsētas un novada jauniešos piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, savu pilsētu. Veicināt viņu iesaisti Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada tēla veidošanā, vienlaikus radot krāšņas, mākslinieciskas un kvalitatīvas savu dzimto pusi raksturojošas bildes.

   Feimaņu pamatskolas 5.-7.klašu skolēni arī piedalījās šajā izstādē. Tika iesūtītas 25 brīnišķīgas fotogrāfijas, kurās atspoguļotas mūsu dzimtās puses ainavas un vēsturiski objekti.

Fotogrāfijas tika apkopotas un izveidota filmiņa! Fotoizstādi elektroniski var aplūkot Rēzeknes novada mājaslapā.

https://rezeknesnovads.lv/gallery/rezeknes-novada-un-rezeknes-valstpilsetas-skolenu-fotoizstade-mana-dzimta-puse/

Dalībnieki:

5.klase - Edvards Boļšakovs, Madara Kancāne

6.klase - Karīna Ivanova, Vitālijs Jermakovs, Veronika Goršanova, Evita Kalniša

7.klase - Anna Marija Elksne, Vitolds Vilcāns, Agris Šmaukstelis

Paldies skolēniem par aktīvu piedalīšanos!                                            

Skolotāja Inita Otikova


 


333Ziemassvētku priekšnojautās!

 Visu decembra mēnesi 3.klase cītīgi gatavojās Ziemassvētkiem. Katru gadu saviem tuvākajiem cilvēkiem sagatavojam dāvaniņas. Šogad tie bija sniegpārsliņas formas atstarotāji un pašu rokām ceptās piparkūkas, kas iesaiņotas arī pašu rokām izrotātajos papīra maisiņos.

galerijasgudribas puce1Par labām un teicamām sekmēm, noslēdzot 2021./2022.m.g. 1. semestri, atzinības rakstu saņēmuši sekojoši Feimaņu pamatskolas skolēni:

3.klase - Maikls Arlovskis, Darja Čerņavka, Edgars Gorins, Elīna Lisovska;

5.klase - Madara Kancāne;

6.klase - Vitālijs Jermakovs, Evita Kalniša, Gabriella Smane;

7.klase - Anna Marija Elksne, Eva Kužma, Agris Šmaukstelis, Vitolds Vilcāns;

9.klase - Kitija Ameļko, Jeļizaveta Gusareva, Santa Vaidere.


sniega virs

 

 

 

 

Klusi un nemanot pienākuši Ziemassvētki. Skolā atbilstoši situācijai valstī šie svētki noris mazliet neierastāk salīdzinājumā ar citiem gadiem. Skolēni svētkus var atzīmēt tikai savā klases kolektīvā, arī 9. klase.

SIA ,,ALAAS’’ Konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’

Mērķis: Iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā. Veicināt dabas resursu saglabāšanu.

Feimaņu pamatskola organizēja otrreizējo materiālu ( PET pudeļu un HDPE iepakojuma un pudeļu) vākšanas akciju "Sāc ar sevi!" no 2021. gada septembrim līdz 2021. gada 30. novembrim.

Minimālais apjoms, kas izglītības iestādei jāsavāc, lai varētu piedalīties konkursā, bija 7m3  saplacinātas PET pudeles un HDPE iepakojums.

2021.gada 5.decembrī SIA ,,ALAAS’’ organizēja otrreizējo materiālu izvešanu. Savāktā materiāla svēršana notika sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, sastādot svēršanas aktu.

Konkursa uzvarētāji tika noteikti kategorijā – pēc visvairāk savāktā otrreizējā materiāla daudzuma kilogramos.

Visi konkursa dalībnieki tika apbalvoti ar pateicības rakstiem un piemiņas balvām par dalību konkursā.

allas1


 

Skolotāja Inita Otikova - metodisko izstrādņu neklātienes konkursa laureāts!

2021./2022.m.g. sākumā tika izsludināts Rēzeknes novada pašvaldības vispārizglītojošo mācību iestāžu pedagogu metodisko izstrādņu neklātienes konkurss “Ikdienā arī ir zelts, tikai atroc!” (Aspazija). Konkursa mērķis: veicināt Rēzeknes novada pedagogu radošo pašizteikšanos un novitāšu iedzīvināšanu izglītības procesā, popularizējot savu profesionālo un inovatīvo darbību.

Konkursa 6 dalībnieki pārstāvēja pedagogus pamatizglītības posmā no Maltas vidusskolas, Tiskādu vidusskolas, Verēmu pamatskolas un Feimaņu pamatskolas, piedāvājot savu pieredzi āra nodarbību vadīšanā, attālināto mācību nodrošināšanā un starpdisciplināro sadarbību.

Konkursa forma: neklātiene, tiešsaiste. Vērtēšana: Idejas oriģinalitāte, aktualitāte un mūsdienīgums, konkrētība (sasniedzamais rezultāts, uzdevumi, atgriezeniskā saite) un izmantojamība (ideju var izmantot dažādos kontekstos, dažādos mācību priekšmetos.)

Novembra sākumā tika organizēta metodisko izstrādņu prezentācija, novērtēšana un ar diplomiem un naudas balvām atbalstīti labākie darbu autori. Laureātu vidū ar tematiku - āra nodarbība “Pavasaris Feimaņos” (4.-6.kl.) iekļūst arī Feimaņu pamatskolas skolotāja Inita Otikova.

Apsveicam labās prakses popularizētāju! Apkopotie pedagogu metodiskie darba pieredzes materiāli tiks publicēti Rēzeknes novada pašvaldības informatīvajā portālā.

Informāciju par pedagogu metodisko izstrādņu konkursu apkopoja skolas direktore A. Drikšņa


lejupielde1

Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” katrs 1.klasnieks saņems dāvanu

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) Eiropas mēroga akcijā “Eiropas medus brokastis” ietvaros, visiem pirmklasniekam (no 22.novembra līdz 3.decembrim) ir sarūpējusi dāvaniņu.

LBB šajā akcijā piedalīsies jau 8. gadu. Eiropas Savienības dalībvalstīs šī akcija notiek ik gadu novembra trešajā piektdienā. Arī Latvijā, pirms Covid-19 pandēmijas, biškopji devās uz skolām un bērnudārziem, lai izglītotu bērnus un jauniešus par biškopības profesiju, biškopības produktiem un to vērtīgajām īpašībām uzturā un veselības stiprināšanā.

Ņemot vērā pašreizējo ārkārtas situāciju valstī, kad nav iespējams apmeklēt izglītības iestādes klātienē, LBB jau otro gadu ir sarūpējusi pārsteiguma dāvaniņu visiem pirmklasniekiem.

Kā mērķauditorija tika izvēlēta 1. klase, jo uzsākot jaunas ikdienas gaitas, bieži vien bērniem rodas stress, kas padara ikdienu bažīgāku, krītas imunitāte. Līdz ar to biškopji grib iepriecināt pirmklasniekus ar saldām, veselīgām un izglītojošām dāvaniņām. Katrs bērns saņems salmiņu ar medu un grāmatzīmi/lineālu. Kā arī, apmeklējot LBB mājaslapu www.medus.lv, varēs noskatīties informatīvi izklaidējošu filmiņu par bitēm un medu.


LSS

    Covid-19 pandēmijas radīto ierobežojumu laikā arī 2021./2022. mācību gada I. semestrī Feimaņu pamatskola turpināja izmantot programmas “Latvijas skolas soma” digitālo kultūras norišu piedāvājumu. 
   1.-9.klašu skolēni noskatījās unikālas muzikālās izrādes - rokoperas “Mauglis” videoierakstu. Skolēni neklātienē apmeklēja krāšņu izrādi, redzēja profesionālu aktieru izpildījumā veiksmīgi apvienoto tekstu un dejas, klausījās mūziku.
   Izrādē “Mauglis” varēja patiesi sajust, ka katram šajā pasaulē ir sava vieta un ir lietas, ko var iemācīties ikviens. Lai izdzīvotu džungļos starp zvēriem, cilvēkbērnam Mauglim bija jāiemācās dzīvot pēc džungļu likumiem. Tas bija stāsts, kas apvienoja dažādu emociju gammu, sāpes, skumjas, pozitīvismu un kopumā labu vēstījumu skatītājiem.
   Skolēnu atsauksmēs par rokoperas “Mauglis” videoieraksta noskatīšanos bija rakstīts, ka izrāde patika. Videoierakstā redzētais sekmēs labāku skolēnu izpratni par skatuves mākslu un mūziku, draudzību un cilvēcību, iedzīvinās audzināšanas procesā būtiskākos izkopjamos tikumus savstarpējās attiecībās un pilnveidos katra skolēna vērtību sistēmu.
   Paldies par “Latvijas skolas soma” sniegtajām iespējām noskatīties izcilā komponista Mārtiņa Brauna rokoperu “Mauglis, kas ir pēdējo gadu vērienīgākā un spilgtākā muzikālā izrāde bērniem un jauniešiem. 
 
“Latvijas skolas soma” koordinatore Feimaņu pamatskolā                  Aina Drikšņa
 
 
mauglis