pateicibaNodod makulatūru un saudzē dabu!

40% no visiem sadzīves atkritumiem sastāda papīrs. Parasti tas tiek samests kopā ar visiem citiem atkritumiem atkritumu grozā. Atkritumu izgāztuves aizņem arvien lielākas platības, bet apdzīvošanai piemērota teritorija nemainās. Izlietotais papīrs ir laba izejviela papīra ražošanai. Ja tas tiek nodots pārstrādei, gandrīz uz pusi mazāk paliek atkritumu.

Rūpējoties par dabu, arī šajā mācību gadā Feimaņu pamatskolas skolēni aktīvi iesaistījās makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, kurš norisinājās līdz 2022. gada 15. martam. Kopā mēs savācām un nodevām uzņēmumam “Līgatnes papīrs” 1347 kg makulatūras.

 

Tika apkopoti makulatūras vākšanas konkursa rezultāti skolā. Individuāli I. vietā ierindojās Eva Kužma (202,9 kg.), II. vietā - Evita Kalniša (155,7 kg.), III. vietā - Madara Kancāne (108,5 kg.), IV. vietā – Vitālijs Jermakovs (36,8 kg.) un V. vietā – Rita Petrova (30,6.kg.).

Aktīvākās klases – 6.kl. (254,9 kg.), 7.kl. (213,1 kg.) un 5.kl. (148,3 kg.). Paldies Feimaņu pamatskolas skolotājiem un pagasta bibliotekārei Ernai Ulasei, kuri arī ir aktīvi konkursa dalībnieki!

Mūsu savāktā un nodotā makulatūra ietaupīja 25 kokus, 6061 l ūdens, 38524 kWh elektroenerģijas.

Ja esat izlasījuši laikrakstus un žurnālus, dokuments kļuvis nevajadzīgs, vēlaties atbrīvoties no vecās mājas bibliotēkas vai Jums ir radies kāds cits, vairs nelietojams papīra izstrādājums, neizmetiet to vienkārši atkritumu grozā! Atbalstiet mūsu skolu nākošā gada konkursā!

Feimaņu pamatskolas skolotāja Marija Smirnova

pateiciba.jpgpateiciba_1.jpg