sniega virs

 

 

 

 

Klusi un nemanot pienākuši Ziemassvētki. Skolā atbilstoši situācijai valstī šie svētki noris mazliet neierastāk salīdzinājumā ar citiem gadiem. Skolēni svētkus var atzīmēt tikai savā klases kolektīvā, arī 9. klase.

 

Klases telpa jau iepriekš izbrīvēta no soliem, sagatavota svētkiem. Tāfeli rotā no papīra izgrieztas lielas, baltas, apsnigušas egles. Virs tām redzama Ziemsvētku zvaigzne, kuru apspīd krāsainu spuldzīšu virtene.

Klasē klāts svētku galds, kura centrā Ziemsvētku kompozīcija no smaržīgiem egles zariņiem un svecēm apkārt. Meitenes kārto uz galda augļus un uzkodas. Gaisā virmo svētku noskaņa.

Kad visi apsēdušies pie galda, klusi sāk skanēt Ziemsvētku mūzika, tiek iedegtas svecītes. Skolēni saņem liecības. Tiek pārrunāti aizvadītā semestra darbi un nedarbi, nopelnītās gan labās, gan sliktās atzīmes.

Pēc pārrunām seko mielasts pie galda, kuru pārtrauc ciemiņu atnākšana- Ziemassvētku vecīša un skolas direktores A. Drikšņas ierašanās. Direktore pasniedz diplomus un uzslavē par labām un teicamām sekmēm mācībās Kitiju Ameļko, Jeļizavetu Gusarevu un Santu Vaideri.

Vērš uzmanību, ka dažiem skolēniem, kam ir vājas sekmes, pret mācībām jāizturas apzinīgāk. Tam piekrīt un to vēlreiz atgādina arī Ziemsvētku vecītis. Un tad tiek skandēti svētku pantiņi un Ziemsvētku vecītis dala dāvanas.

Pēc ciemiņu aiziešanas seko rotaļas, līdz nemanot pienāk laiks doties mājup. Šoreiz arī tas ir patīkams brīdis, jo katrs apzinās, ka priekšā tik ļoti gaidītās Ziemassvētku brīvdienas.

 

Lai jaukas, sniegotas un pasakainas brīvdienas visiem un laimīgs Jaunais gads!

Lai Jaunajā gadā piepildās skaistākie sapņi un visdrosmīgākās ieceres!

9. klases audzinātāja Ingrīda Mežajeva.