SIA ,,ALAAS’’ Konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’

Mērķis: Iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā. Veicināt dabas resursu saglabāšanu.

Feimaņu pamatskola organizēja otrreizējo materiālu ( PET pudeļu un HDPE iepakojuma un pudeļu) vākšanas akciju "Sāc ar sevi!" no 2021. gada septembrim līdz 2021. gada 30. novembrim.

Minimālais apjoms, kas izglītības iestādei jāsavāc, lai varētu piedalīties konkursā, bija 7m3  saplacinātas PET pudeles un HDPE iepakojums.

2021.gada 5.decembrī SIA ,,ALAAS’’ organizēja otrreizējo materiālu izvešanu. Savāktā materiāla svēršana notika sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, sastādot svēršanas aktu.

Konkursa uzvarētāji tika noteikti kategorijā – pēc visvairāk savāktā otrreizējā materiāla daudzuma kilogramos.

Visi konkursa dalībnieki tika apbalvoti ar pateicības rakstiem un piemiņas balvām par dalību konkursā.

allas1