Paziņojums!

Lai nodrošinātu Epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai ārkārtējās situācijas laikā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 20.oktobra rīkojumu Nr. 748 ,,Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu””, Feimaņu pamatskolā tiek mainīts darba režīms:


1. No 01.11.2021. līdz 15.11.2021. 5.-9.klašu izglītojamajiem tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē un nodrošinātas mācības attālināti (MK rīkojuma Nr.720 5.49.33.punkts);


2. No 01.11.2021. līdz 15.11.2021. 1.-3.klašu izglītojamiem vispārējā izglītības apguve notiek klātienē (MK rīkojuma Nr.720 rīkojuma 5.49.33.2.punkts).


3. 01.11.2021.notiek 1.-3.klašu izglītojamo testēšana.


4. 08.11.2021.paredzēta 5.-9.klašu izglītojamo testēšana.


Skolas direktore A. Drikšņa