pavasaris ziedi 20130405   002

Klusītēm, klusītēm,

Lēnītēm, lēnītēm

Pavasaris nāk.

Klusītēm, klusītēm,

Lēnītēm, lēnītēm

Saule glāstīt sāk!

Pirmsskolas grupas bērni nedēļas garumā sāka gatavoties Lieldienām. Tika rotātas grupas telpas, krāsotas olas. Kāds prieks bija pa sīpolu mizās pašu krāsotajām raibu, raibajām olām!

Un tad 9. aprīlī bērni sanāca, lai padziedātu pavasara dziesmas, padejotu un ietu Lieldienu rotaļās.

Tika minētas latviešu tautas mīklas. Bērni kopā ar skolotājām veidoja pavasara putnu kori.

Bērni piedalījās arī Lieldienu stafetēs.

Kā var būt Lieldienas bez olu sišanās. Tika pārbaudīts olu stiprums pašu krāsotajām olām. Izrādījās, ka stiprākā ola bija Aļonai.

Kopīga darbošanās un rotaļas bērnos radīja prieku.

Un tad vēl pārsteigums no Lieldienu zaķa!

Paldies kolēģēm par iesaistīšanos svētku organizēšanā un svinēšanā!

Pirmsskolas skolotāja Emerita Klindžāne.