Naudas vairošana: 7 noderīgi padomi | BrīvBrīdis.lvINFORMĀCIJA RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBĀ DEKLARĒTAJĀM ĢIMENĒM PAR NAUDAS PABALSTA PIEŠĶIRŠANU.

 

IZRAKSTS NO RĒZEKNES NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 62. NO.16.04.2020.

44.5 Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu ģimeņu ar bērniem pamatvajadzības, pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē var piešķirt arī ģimenēm ar bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes novada pašvaldībā, un kuras neatbilst šo Noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5.apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem. Šādos gadījumos:

44.5 1. pabalsta bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē apmērs ir 1,00 euro dienā vienam bērnam;

44.5 2. lai saņemtu pabalstu, vecāki (likumiskie pārstāvji) iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu, kurā pamato pabalsta piešķiršanas nepieciešamību, norādot būtiskās izmaiņas ģimenes nodrošinājumā, ko radījusi ārkārtas situācija;

44.5 3. pabalstu šo Noteikumu 44.5 1.apakšpunktā noteiktajā apmērā piešķir naudā, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz iesniegumā norādīto kontu.”

Informācijas precizējums:

  • Atbalsts ar pārtikas pakām ir maznodrošinātām, trūcīgām, daudzbērnu ģimenēm un audžuģimenēm.
  • Atbalsts ar naudas pārskaitījumu uz iesniegumu par būtiskām izmaiņām pamatvajadzību nodrošināšanā ārkārtējās situācijas laikā.
  • Abi pabalsti nesummējas.
  • Atbalsts ir tikai novada deklarētajiem bērniem.
  • Pamatojums nevar būt ārkārtējā situācija, jo šie noteikumi ir ārkārtējās situācijas rezultāts, tātad pamatojumam jāizriet no situācijas, kas radusies ģimenē.
  • Visiem nav obligātā kārtā jāpiesakās uz atbalsta saņemšanu. Tikai tiem, kuriem, tas ir nepieciešams un ir notikušas būtiskas izmaiņas pamatvajadzību nodrošināšanā.
  • Sociālais dienests informēs savus sociālos darbiniekus attiecībā uz iesniegumiem.
  • Katra gadījuma pamatā ir katra godaprāts attiecībā uz informāciju, ko sniedz iesnieguma pamatojumā.