20191 Izglītības pasākumu plāns

SEPTEMBRIM

02.09. – Zinību diena.

13.09. – futbols, Malta.

19.09. – futbols, Malta.

23.-27.09. – drošības nedēļa skolās.

24.09 – rudens krosa stafetes, Kaunata.