20220214 110901Feimaņu pirmskolas grupu bērni svin Meteņus

Nāc, māsiņa, ciemoties
Metenīša vakarai:
Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukurītis.

   Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. Arī Feimaņu pamatskolas paši mazāki bērni (pirmsskolas grupas) 14. februārī svinēja šos jautros svētkus.

 

   Ko gan viņi tik nedarīja šajos svētkos! Bērni dejoja jautras un aizraujošas dejas, jo Meteņos vajag daudz priecāties. Pie viņiem ciemos bija atnācis vilks. Ar savam jautrām dejām bērni pat pamodināja lāci. Lai aizdzītu ziemu un atsaukt pavasari, bērni, ar skaļu troksni, modināja putnus.

   Bieži Meteņus uzskata par bērnu svētkiem, jo šajā dienā pats Metenis met dāvanas mazajiem rociņās. Arī pie mums bija atnācis Metenis ar saldām dāvanām, kuras krita uz bērniem gandrīz kā no debesīm (no skolas otrā stāva loga).

   Ir viens jauks ticējums - ja bērni priecīgi šajā dienā, tad izdosies arī viss gads līdz nākamajiem Meteņiem, jo arī šis topošais gads ir tādā kā bērna vecumā. Mūsu bērni šajā dienā bija ļoti priecīgi. Tas liecina, ka mums viss izdosies!

Pirmsskolas skolotāja Ilona Tjarvja

 

20220214_110901.jpg20220214_112311.jpg20220214_112414.jpg20220214_113200.jpg20220214_114343.jpg20220214_114615.jpg