lejupieldeMazo talantu saiets

Ir atnācis pavasaris un kā katru gadu, arī šogad 5-6. gadīgo bērnu grupa “Saules stariņi” piedalījās Rēzeknes novada PII bērnu konkursā “Mazo talantu saiets”. Šogad tas notika 24. aprīlī Feimaņu KN. Uz pasākumu bija sabraukuši pirmsskolas vecuma bērni no vairākām novada skolām un bērnudārziem.

 

Koncertā uzstājās 14 dalībnieku grupas. Programmā bija gan dejas, gan dziesmas, gan stāstīšana un dziedāšana mūzikas instrumentu pavadījumā. Uzstājās arī bērnu orķestris. Feimaņu pamatskolas 3-4.gadīgo bērnu grupiņa visus iepriecināja ar “Mazo pavasara dziesmiņu”, bet 5-6.gadīgo bērnu grupa lieliski nodejoja deju “Šūpļa dziesma Incītim”.

Visiem: gan skatītājiem, gan dalībniekiem bija jauks pavasarīgs noskaņojums, ko palīdzēja uzburt pasākuma vadītāja – 9.klases skolniece Maija Livdāne.

Pasākuma nobeigumā notika apbalvošana. Visi mazie talanti saņēma pārsteiguma dāvanas un pateicības rakstus. Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciāliste Biruta Rīvāne pateicās gan skolotājiem, gan dalībniekiem par ieguldīto darbu.

Pirmsskolas skolotāja Emerita Klindžāne