1239168 iI4SGT

Ciklogramma maijam

06.05. - skrējiens “Rāzna – Mākoņkalns”, Ļipuški
08.05. - laureātu apbalvošanas pasākums, IP.
09.05. - vieglatlētika, Malta.
10.05. - māmiņdienai veltīts koncerts, Feimaņu KN.
14.05. - vieglatlētikas 4-cīņa, Malta.
17.05. - Pēdējais zvans, skola.
17.05. - “Berga foto”, skola.
21.05. - Rēzeknes novada izglītbas iestāžu bērnu un jauniešu “Tūrisma diena” , Sakstagals.
25.05. - Festivāls '”Latvju bērni danci veda”, Alūksne.
28.05. - festivāls “Otrā elpa”, Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā.
30.05. - dziesmu un deju diena, Viļāni.