IMG 20190426 WA0004

Skolēnu teātra skate Audriņos

26. aprīlī Audriņu KN notika Rēzeknes novada izglītības iestāžu skolēnu teātru skate ar mērķi: veicināt skolēnu runas prasmes, talanta un spēju izkopšanu teātra mākslas jomā.

Piedalījās 13 novada skolu teātru kolektīvi, kuri parādīja savas iestudētās izrādes, kā arī bija iespēja noskatīties arī leļļu teātra izrādes. Visus iestudējumus novērtēja žūrija pēc šādiem kritērijiem: literārā materiāla izvēle, režisora un aktieru darbs, audiovizuālais noformējums, izrādes koptēls.

2.- 4. klašu dramatiskais pulciņš „Spēlmanīši” teātru skatē piedalījās ar izrādi „Lapsa – krāpniece,” kuru žūrija novērtēja ar I. pakāpi. Visiem dalībniekiem par to bija patiess prieks un gandarījums par paveikto. Izrādi krāšņāku padarīja arī jaunie teātra kostīmi, kurus iegādājāmies projekta ietvaros.

Pateicos visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu un attieksmi. Lai mums veicas arī turpmāk!

Pulciņa „Spēlmanīši” skolotāja Ināra Reinika